Galvão Debelle dos Santos és doctor en Ciències de la Comunicació (MCC.UAB, 2017), llicenciat en Economia (ISEG-UT, 2009). Actualment és membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) i de GRECS. Va participar en el projecte MOVOKEUR: “The Squatters’ Movement in Spain and Europe: Contexts, Cycles, Identities and Institutionalisation” #CSO2011-23079, finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia (2012-2014); i va dur a terme una estada de recerca al Departament de Filosofia i Història de les Idees de la Unviersitat d’Aarhus (Dinamarca) per participar al projecte Contested Property Claims. Va organitzar l’Antipode Foundation International Workshop de 2015  pel col·lectiu SqEK i la trobada Towards an Autonomous Europe durant la seva estada a Aarhus (2016). Les seves línies de recerca són l’Anàlisi Crítica del Discurs inspirada en la pràgmàtica i la teoria de l’argumentació i la teorització del concepte de crisi i excepcionalitat, l’estudi dels conflictes de classe entorn a la propietat privada, els rescats financers d’entitats bancàries i la usurpació de propietats privades.

Algunes publicacions destacades
Debelle dos Santos, G. (2020). Squatting, Commons and Conflict: A Discussion of Squatting’s Challenges to the Commons. Partecipazione e conflitto13(3), 1338-1354.
Debelle, G., Cattaneo, C., González, R., Barranco, O., Estany, M. (2018), Squatting cycles in Barcelona: identities, repression and the controversy of institutionalisation. In Martínez, M. A. (coord), Urban politics and squatters’ movements in Europe. Contexts, cycles and comparisons. London: Series The Contemporary City, Palgrave Macmillan.
Rossini, L., Azozmox, Debelle, G. (2018) Keep your piece of cake, we’ll squat the bakery! Autonomy meets repression and institutionalization. In Martínez, M. A. (coord), Urban politics and squatters’ movements in Europe. Contexts, cycles and comparisons. London: Series The Contemporary City, Palgrave Macmillan.