Actualment cursant Màster en Estudis Avançats en Exclusió Social (UB), Llicenciada en Psicologia (UB) i postgrau en Violència de Gènere (URL). Formant part de l’associació Presons pel Canvi (vinculada al Grup 33). Orientant el Treball Final de Màster en l’àmbit dels centres penitenciaris, programes de rehabilitació i control. Experiència laboral en el camp de la discapacitat i exclusió.