Activitats

Projectes

Gerard Horta treballa com a professor lector del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Ha dut a terme una dotzena de recerques centrades especialment en les esferes de l’antropologia religiosa, l’antropologia urbana i l’etnografia dels carrers. Ha publicat els llibres De la mística a les barricades [XXII Premi d’Assaig Carles Rahola] (Proa, 2001); Cos i revolució. L’espiritisme català o les paradoxes de la modernitat (Edicions del 1984, 2004); L’espai clos. Fòrum 2004: notes d’una travessia pel no-res (Edicions del 1984, 2004), i Rambla del Raval de Barcelona. De apropiaciones viandantes y procesos sociales (El Viejo Topo, 2010). Junt amb Manuel Delgado, Carrer, festa i revolta. Els usos simbòlics de l’espai públic a Barcelona (1951-2000) (Generalitat de Catalunya, 2003); i, amb Joan Bestard, Les porteries a Barcelona (Generalitat de Catalunya, 2006), a més de dues dotzenes d’articles en revistes i dues dotzenes més de llibres en col·laboració o capítols de llibre. Igualment, ha dut a terme una cinquantena de conferències –sobre diverses dimensions de l’antropologia i la societat contemporània– a Catalunya, Espanya, Portugal i Cap Verd, on ha dut a terme treball de camp en diverses estades. És membre cofundador del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials amb Manuel Delgado i Alberto López.

gerardhorta@ub.edu

Publicacions

HORTA, G. (2017) “Road Crashes Involving Hiace Vans in Cape Verde”. Modern Africa. Politics, History and Society, 5 (1): 83-108.
HORTA, G. (2017) “La Capdepera espiritista: racionalisme místic i emancipació social”, dins TERRASSA, J., L’espiritisme a Capdepera (1868-1936), p. 175-185. Palma de Mallorca: Edicions Documenta Balear.
HORTA, G. (2016) “Sobre la capacitat de les societats de construir el seu propi panteó de déus… i de creure-hi”. Perspectiva escolar, 388: 19-22.
HORTA, G. (2016) “Spiritism, Violence, and Social Struggle in Late Nineteenth-Century Catalonia”. Social Evolution & History, 15 (1): 85-110.
HORTA, G. (2015) “Antropologia das estradas na ilha de Santiago (Cabo Verde)”. Revista Cabo-verdiana de Ciências Sociais, 2: 333-344.
HORTA, G. (2014) “L’espiritisme català: potència popular a l’encalç d’una vida diferent per sempre”, dins Josefa Tolrà. Mèdium i artista, p.111-122. Mataró: Ajuntament de Mataró.
HORTA, G. (2014) “El moviment com a principi dinàmic de la societat”, dins ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!, p. 83-93. Barcelona: Sitesize.
HORTA, G. (2014) “El malalt com a culpable”, dins El preu de la salut. Interessos, classe i model sanitari, p. 76-84. Barcelona: Espai Fàbrica.
HORTA, G.; MALET, D. (2014) Hiace. Antropología de las carreteras en la isla de Santiago (Cabo Verde). Barcelona: Pol·len.
HORTA, G. (2013) “Interurban Collective Transport and Road Crashes in Santiago, Cape Verde”. Etnográfica. Revista do Centro de Estudios de Antropologia Social, 17 (1): 77-95.
HORTA, G. (2013) “La joventut als carrers o l’Estat contra la societat”. Debat Juvenil. Revista del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 98: 10.
HORTA, G. (2012) “Representació i deliri”, dins Què se n’ha fet de la veritat? Què se n’ha fet de la revolució?, p. 154-163. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
DELGADO, M.; PADULLÉS, J.; HORTA, G. (dir.) (2012) Lluites secretes. Testimonis de la clandestinitat antifranquista. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
HORTA, G. (2011) “Transformaciones urbanas en la isla de Santiago (Cabo Verde). Procesos sociales relacionados con la siniestralidad viaria”, dins XII Congreso de Antropología. Lugares, tiempos, memorias. León: Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español.
HORTA, G.; DELGADO, M. (2011) “L’exclusió com a pretext: ordre i gentrificació a la ciutat contemporània”, dins Els fantasmes de l’exclusió. Ordre, representacions i ciències socials a la ciutat contemporània, p. 107-113. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
HORTA, G. (2010) Rambla del Raval de Barcelona. De apropiaciones viandantes y procesos sociales. Barcelona: Intervención Cultural/El Viejo Topo.
HORTA, G. (2010) “Barcelona’s Rambla del Raval: Public Space and Passers-by”, dins The Walker and the City, p. 187-204. Lisboa: Associaçao de Cidadaos Auto-Mobilizados/Friedrich-Ebert Stiftung/Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrstres.
HORTA, G.; ANTEBI, A.; CARDÚS, L.; GONZÁLEZ, P; PUJOL, A.; YANES, S.; MALET, D. (2010) “La Barcelona turistitzada. A Voltes. Pels itineraris turístics de Barcelona (1908-2008)”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 36: 126-135.
HORTA, G. (2009) “Breu apunt des de l’Antropologia Social sobre les pràctiques de classificació”, dins Archivo FX. La ciudad vacía. Política, p. 293-298. Barcelona: Fundació Tàpies.
HORTA, G. (2009) “Sitesize. Les dimensions dels llocs”, dins La comunitat inconfessable, p. 169-191. Barcelona: Institut Ramon Llull.
HORTA, G. (2009) “Replicació social extrema a Badia del Vallès”, dins Archivo FX. La ciudad vacía. Política, p. 299-315. Barcelona: Fundació Tàpies.
HORTA, G. (2009) “La Setmana gloriosa. L’espiritisme i l’església en flames”, dins Tràgica, roja i gloriosa. Una setmana de 1909, p. 143-160. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
BERGALLI, R.; DELGADO, M.; GARCÉS, M.; GONZÁLEZ, F.; HORTA, G.; IZARD, M.; LARROSA, J.; LÓPEZ, A.; LÓPEZ PETIT, S.; MUNIESA, B. (2009) “La humillación. Técnicas y discursos para la exclusión social”, dins La humillación. Técnicas y discursos para la exclusión social, p. 7-157. Barcelona: Bellaterra.
DELGADO, M.; HORTA, G.; LÓPEZ, A. (2009) “¿Quiénes son los humillados?”, dins La humillación. Técnicas y discursos para la exclusión social, p. 7-14. Barcelona: Bellaterra.
DELGADO, M.; HORTA, G. (2008) “Ariadna Pi i l’oblit”, dins Art, experiències i territoris en procés. Espai públic/Espai social, p. 111-113. Calaf: Idensitat Associació d’Art Contemporani.
HORTA, G. (2006) “Literatures, literaturitzacions, literalitats: societat i porteria, travessies recíproques”, dins Les porteries a Barcelona: entre l’espai públic i l’espai privat. Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
BESTARD, J.; BOSSIO, G.; DÍAZ, P.; HORTA, G.; MARGALL, M.; MONNET, N.; MUÑOZ, F.; ROMERO, P. (2006) “Categories socials de la modernitat”, dins Les porteries a Barcelona: entre l’espai públic i l’espai privat, p. 127-148. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
BOFILL, S.; HORTA, G. (2005) “Nacions vs. Estats”, dins Nacions vs. Estats. Barcelona, Icaria-Institut Català d’Antropologia.
DELGADO, M.; HORTA, G.; MONNET, N. (2005) “El poder del carrer”, dins Cops de gent. Barcelona, 1890-2003, p. 10-17. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
HORTA, G. (2004) L’espai clos. Fòrum 2004: notes d’una travessia pel no-res. Barcelona: Edicions de 1984.
HORTA, G. (2004) Cos i revolució. L’espiritisme català o les paradoxes de la modernitat. Barcelona: Edicions de 1984.
HORTA, G. (2004) “Porters i porteries a Barcelona. Un procés social entre l’espai públic i l’espai privat”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 25: 141-143.
HORTA, G. (2004) “Adorar imatges, venerar relíquies, menjar persones, devorar déus: connotacions teoantropofàgiques del catolicisme”. Quaderns-e de l’Institut Català d’Antropologia, 2.
HORTA, G. (2004) “Espiritismo y lucha social en Cataluña a finales del XIX”. Historia, Antropología y Fuentes Orales, 31: 29-50.
HORTA, G. (2004) “Espiritismo y carisma. Orígenes carismáticos del liderazgo en el espiritismo europeo del siglo XIX”. Gazeta de Antropología, 20.
HORTA, G. (2003) “Cos i revolució. L’altra modernitat de l’espiritisme català”. L’Avenç, 286: 14-21.
HORTA, G. (2003) “El porter davant de l’abisme”. Arxius de Ciències Socials, 9: 187-197.
BESTARD COMAS, J.; BOSIO, G.; DÍAZ, P.; HORTA, G.; MARGALL, M.M.; MONNET, N.; MUÑOZ, F.; NÚÑEZ, L.; DE LA PEÑA (2003) “Habitatge i espais intermediaris: de porteries i porters a Barcelona”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 146 [117].
HORTA, G. (2003) “Estils de vida saludables?”, El Contemporani, 27: 72-78.
HORTA, G. (2003) “Un home, una obra, una societat”. L’Avenç, 280: 76-77.
DELGADO, M. (coord.) (2003) Carrer, festa i revolta. Els usos simbòlics de l’espai públic a Barcelona (1951-2000). Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
HORTA, G. (2002) “Verdaguer: entre la identitat i la identificació”. L’Avenç, 270: 72-77.
HORTA, G. (2002) “Milers de nacions, dos centenars d’estats”. L’Espill, 12: 156-161.
HORTA, G. (2001) De la mística a les barricades. Barcelona: Proa.
HORTA, G. (2001) “L’espiritisme català i la modernització: dels espiritualistes místics del segle XIII als ocultistes del XIX”. Afers, Fulls de recerca i Pensament, 38: 191-211.
HORTA, G. (1994) “La maçoneria a la societat catalana del segle XX”. El Contemporani, 3: 47-49.

Publicacions

Tesis