activitats

Seminari de Recerca OACU-GTEEP-GRACU

¿Mucha clase y poco género? Apuntes de un estudio sobre la gentrificación de Poblenou.

Dimarts 12 de gener, 18:30h

Pel·lícula

Rashomon al Sahara

Seminari Especial de Nadal GREMHER-GIRRPO

Ritus, festa i celebrati en l’època contemporània

Dimecres 23 de desembre, 18:30h

Activitats

Projectes

Doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcerlona, professor associat d’antropologia de l’exclusió social al Grau d’Antropologia Social de la UB. Co director del Màster en Estudis Avançat sen Exclusió Social de la UB. Membre de:  GRECS (Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials);  de OACU (Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà). Com a línies d’investigació; Membre del Grup d’Investigació en Infermeria, Educació i Societat (GIEES) de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, com a col·laborador investigador extern.
Col.labora amb la Universitat de Sao Paulo a través de la FIPE (Fundaçao Instituto de Pesquisas Economicas), en relació a questions de sensellarisme i d’habitatge social.
Col·labora amb la Relatoria de UN (Nacions Unides) pel Dret a l’Habitatge.
Com a línies d’investigació: Espai públic; control social; control i Poder; emergències socials; policía; sensellarisme; desigualtat; exclusió social.
A nivell professional, és director de serveis socials, amb trajectòria treballant amb persones en situació de sense llar, joves, persones grans i dependència.
Ha estat president de la FEANTSA (Federació Europea de Entitats Nacionals que Treballen amb Persones Sense Llar) i membre i/o assessor de diverses xarxes internacionals vinculades a la exclusió social.

Publicacions

Tesis