Doctora en Antropologia Social a la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Història de l’Art i en Antropologia social per la UB.

Ha realitzat treball de camp a Mauritània i a Catalunya. Un primer resultat d’aquest treball es va veure en el DEA dirigit pel doctor Alberto López Bargados L’Id al-ad·ha: ritual, memoria i jerarquia, una anàlisi de la festa musulmana del sacrifici en dos contextos diferents, un pròpiament musulmà i un diaspòric. Actualment està realitzant la tesi doctoral sobre antropología jurídica a Mauritània. L’estudi analitza els mecanismos de resolució dels homicidis i ferides involuntaris en el context tribal bidan, tant a nivel informal com en el circuit jurídic formal.

Ha participat com a investigadora en diversos projectes sobre l’islam a Catalunya: Diàspores i Rituals: El cicle festiu dels musulmans de Catalunya (IPEC. 2006-2009.), Fer-se visible: Dinàmiques d’ocupació de l’espai públic dels musulmans de Catalunya (ARAFI 2007-2009), Musulmans i espai públic. La redefinició quotidiana del context espacial barceloní (AJRE ICA, 2007), The use of racial anti-discrimination laws: gender and citizenship in a multicultural context (GENDERACE) (UE, 2008-2010). Ha estat investigadora contractada en el projecte I+d Fluxus: estudi comparat sobre apropiacions socials i competències d’ús en centres urbans de tres ciutats africanes (2010-2012).

Forma part del grup de recerca consolidat GRECS (Grup de Recerca sobre l’Exclusió i el Control Socials –Universitat de Barcelona-). És coordinadora de GRID (Grup de Recerca sobre l’Islam de la Diàspora –Institut Català d’Antropologia-).

Contacte: martaalonsocabre@gmail.com