activitats

Seminari Espai i...

Espai i Oci

Dijous 7 de maig, 18h

Seminari Espai i...

Espai i Biopolítica

Dijous 9 d'abril, 18:30h

Seminari OACU-GRECS ANTIARQ

Espai i Imatge

Dijous 5 de març, 18:30h

Graduada en Educación social a la Universitat de Barcelona en 2014 y Master en Estudis Avançats en Exclusió Social pel Campus Docent de Sant Joan de Déu-UB en la promoció de 2015-2016, presentant com a tesis final de màster un projecte anomenat Simbiosis, amb el que es pretén interrelacionar persones sense llar i el col·lectiu de persones grans que viuen soles. En aquesta mateixa línia, la seva intervenció com a educadora social i les seves motivacions sempre estan connectades amb l’acció que es desenvolupa amb els col·lectius de sense llar i addiccions.