Llicenciada en Geografía i Història, especialitat en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona (1987); maestría i doctorat en antropologia social i cultural, pel Museu Nacional de la Universitat Federal de Rio de Janeiro (Brasil), (respectivament 1996 i 2004), amb certifiact homologat per la Universitat de Barcelona (2008). Ha estat professora en universitats nacionals i extrangeres – Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (2009-2015) i Universitat Federal do Pará /Núcleo de Altos estudos Amazònicos. Actualment és professora del Master d’Estudis Avançats en Exclusió Social (Universitat de Barcelona/ i de l’Escola d’Infermeria de Sant Joan de Deu) i del Master Universitàri en Producció i Industrias Culturals (Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull). Investigadora vigent del “Grup de Reserca sobre Exclusió i Control Social”-GREC al Grup d’Estudis sobre ‘Dispositius d’ Exclusió Social – GEDES, (Universitat de Brcelona), atuant em la línia d’investigació, antropologia de l’administració pública; i del Grup de recerca Estat , Hidroelèctriques i Conflictes (Universitat Federal do Para/NAEA), actuant em la línia temàtica, Ciutats i pobles: impactes socials i ambientais sobre poblacions tradicionals (Inscrit al CNPq- Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil). Ha presentat resultats de recerca en diferents espais professionals nacionals i internacionals. Ha publicat llibres i articles em revistes indexades. Les línies d’investigació s’han orientat a temàtiques sobre identitat; polítiques i mediacions simbòliques; rural i urbano; experiencia etnogràfica, amb èmfasi em la gènesi dels processos de construció i de legitimació sociocultural, i en els enfocaments sociològics i etnogràfics.