Altres documents

Any Autors Títol Enllaç
2014 Alldred, P.; David, M.; Biglia, B.; Jiménez, E.; Folgueiras, P.; Olivella, M.; Cagliero, S.; Inaudi, C.M.; McMahon, B.; McArdle, O.; Cullen, F.; Guizzo, G.; Stenstrom, M.; Levitan, N.; Rivers, I.; Velasco, A.; Azpiazu, J. GAP WORK project report: training for youth practitioners on tackling gender-related violence Enllaç
2014 Donoso, T.; Rubio, M.J.; Aneas, A.; Arrazola, J.; Vilà, R.; Velasco, A. Investigant les violències de gènere 2.0 Enllaç
2014 Folgueiras, P.; Escofet, A.; Forés, A.; Graell, M.; Luna, E.; Palos, J.; Palou, B.; Rubio, L. Service Learning Questionnaire Enllaç
2014 Cano-Hila, A.B.; Sandín, M.P.; Sánchez, A.; Torrent, I. Using narratives to study the impact of social networks on the educational paths of immigrant students Enllaç

Any Autors Títol Enllaç
2013 Del Campo, J.; Marín, Mª A.; Vilà, R. Qüestionari de percepció de recolzament social. Context comunitari, educatiu i familiar Enllaç
2013 Folgueiras, P.; Luna, E.; Cabrera, F.; Puig, G. Entrevista "Grau de satisfacció de les entitats implicades en els projectes d'aprenentatge-servei" Enllaç
2013 Folgueiras, P.; Luna, E.; Cabrera, F.; Puig, L. Qüestionari “Grau de satisfacció de l’alumnat d’universitat en els projectes d’aprenentatgeservei” Enllaç
2013 Folgueiras, P.; Cabera, F.; Luna, E.; Puig, G. Qüestionari “Grau de satisfacció de l’alumnat de primària en els projectes d’aprenentatge-servei” Enllaç
2013 Folgueiras Bertomeu, Pilar Escofet Roig, Anna Forés i Miravalles, Anna Graell Martín, Mariona Luna González, Esther Palos, José Palou Julián, Berta Rubio i Serrano, Laura Qüestionari Aprenentatge Servei. Alumnat Enllaç
2013 Folgueiras, P.; Murphy, T. Satisfaction survey of Directed Experiential Learning (DEL) Enllaç
2013 Folgueiras, P.; Escofet, A.; Forés, A.; Graell, M.; Luna, E.; Palos, J.; Palou, B.; Rubio, L. Qüestionari Aprenentatge-Servei Professorat Enllaç
2013 Luna, E. Investigación evaluativa: Del Centro Educativo a la Comunidad Enllaç

Any Autors Títol Enllaç
2012 Marin, M.A.; Palou, B.; Rodriguez, M; Vilà, R.; Sabariego Puig, M. Convivència i participació de joves a Sant Boi de Llobregat Enllaç
2012 Vilà, R.; González, O.; Luna, E.; Marín, M.Á.; Palou, B.; Pavón, M.À.; Sabariego, M.; Velasco, A.; López, E. Diagnòstic en profunditat sobre la integració dels i les joves de 14 a 18 anys migrats a Catalunya Enllaç
2012 Sandín, M.P.; Del Campo, J.; Massot, I.; Forés, A.; Bazoco, J.; Gil, G.; Sánchez, A.; Puig, G.; Berger, R. Resiliència i éxit escolar en l'alumnat de secundària de procedència estrangera. Diagnòstic i línies d'intervenció Enllaç
2012 Sandín Esteban, M.P.; Sánchez Martí, A. Escala d’orientació de xarxa Enllaç
2012 Sandín Esteban, M.P.; Sánchez Martí, A. Cuestionario de redes personales. Red amplia Enllaç
2012 Sandín Esteban, M.P.; Sánchez Martí, A. Cuestionario de redes personales. Redes entre iguales Enllaç
2012 Sandín Esteban, M.P.; Palou, B.; Cano, A. B.  Qüestionari sociocèntric. Escola i xarxes socials Enllaç
2012 Sandín Esteban, M.P.; Sánchez Martí, A.; Cano-Hila, A.B.; Ruiz Bueno, A.; Torrent Oliva, I. Qüestionari de trajectòria educativa i capital social acadèmic Enllaç
2012 Luna, E. La mediación como herramienta educativa Enllaç
2012 Luna, E. La mediación como un espacio participativo Enllaç

Any Autors Títol Enllaç
2011 Luna, E.; Parra, B.; Rajadell, N.; Rubio, L. Informe de la Xarxa de Professionals d'Espais Familiars i Petita Infància Enllaç
2011 Cabrera, M.; Luna, E.; Ugueño, A. Ethical and civic development and training in millenial universitiies: Experiences from Mexico, Spaon and Chile Enllaç
2011 Aneas, A.; López, F.; Vilar, M. European guidelines for the development of mechanisms/tools supporting the individual demand for training through use of training Vouchers Enllaç
2011 Luna, E. Service-Learning in Europe: Source, reality and challenges Enllaç