Trinidad Donoso Vázquez
Doctora en Ciències de la Educació, Universitat Barcelona, 1991
Titular d'Universitat
Coordinadora GrediDona
 
Àmbits d'especialització / línies de recerca: 
Estudis feministes
Violències de gènere
 
Contacte: 
Universitat de Barcelona
Campus Mundet. Edifici de Llevant
Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 2a planta, despatx 274
Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
Telèfon: 
934 035 022
Fax: 
934 035 011