Interculturalitat i cohesió

Des dels seus inicis l'any 1992, la interculturalitat constitueix el marc de referència més genuí del GREDI per orientar l'activitat investigadora i les accions de transferència i divulgació del coneixement.

Actualment, des d'una perspectiva sociocrítica, aquesta línia està centrada en la reflexió i evolució teòrica, així com en la promoció d'innovacions socials coherents amb el projecte intercultural, en tant que resposta adequada a les necessitats que avui exigeix la globalització, la transnacionalització de les migracions i la gestió de la multiculturalitat en els nostres contextos socials postmoderns. La interculturalitat és un repte en tots els espais micro, meso i macro de la realitat, amb una mirada global i sistèmica.