Metodologies y epistemologies per a la investigació transformadora

L'interès cap a les metodologies d'investigació té les seves arrels en la mateixa configuració del grup que comença el seu camí al Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació i on les investigadores són i/o han estat docents d'assignatures metodològiques. Una trajectòria intensa per més de dues dècades en el desenvolupament d'estudis de caràcter descriptiu-comprensiu, avaluatiu i transformador ha permès explorar diversos mètodes i tendències, proposar models, i incorporar les tècniques més noves del moment.

Des d'aquesta experiència i en èpoques més recents, la inquietud per l'ètica i la responsabilitat social de la recerca ens situa davant reflexions i interrogants epistemològics i metodològics. Mantenim una actitud crítica que ens porta a qüestionar i sistematitzar les nostres formes de generació de coneixement, promovent, entre d'altres, pràctiques no heteropatriarcals, de coproducció de coneixement i / o dinàmiques de reflexivitat i difracció.

Amb aquesta línia de treball promovem dinàmiques de re-definició de les metodologies d'investigació per tal d'apropar-nos a les realitats d'una manera respectuosa i compromesa amb les agències individuals i col·lectives.