M. Paz Sandín Esteban
Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona, 1997
Titular d'Universitat
Coordinadora
 
Àmbits d'especialització / línies de recerca: 
Indagació narrativa en l'ensenyament i l'aprenentatge
Investigació qualitativa. Anàlisi de dades qualitatives, CAQDAS
Joves, immigració, èxit educatiu, resiliència, xarxes personals
Metodologia d'anàlisi de xarxes (Social Network Analysis)
 
Contacte: 
Universitat de Barcelona
Campus Mundet. Edifici de Llevant
Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 2a planta, despatx 275
Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
Telèfon: 
934 035 219
Fax: 
934 035 011