Altres documents 2012

Any Autors Títol Enllaç
2012 Marin, M.A.; Palou, B.; Rodriguez, M; Vilà, R.; Sabariego Puig, M. Convivència i participació de joves a Sant Boi de Llobregat Enllaç
2012 Vilà, R.; González, O.; Luna, E.; Marín, M.Á.; Palou, B.; Pavón, M.À.; Sabariego, M.; Velasco, A.; López, E. Diagnòstic en profunditat sobre la integració dels i les joves de 14 a 18 anys migrats a Catalunya Enllaç
2012 Sandín, M.P.; Del Campo, J.; Massot, I.; Forés, A.; Bazoco, J.; Gil, G.; Sánchez, A.; Puig, G.; Berger, R. Resiliència i éxit escolar en l'alumnat de secundària de procedència estrangera. Diagnòstic i línies d'intervenció Enllaç
2012 Sandín Esteban, M.P.; Sánchez Martí, A. Escala d’orientació de xarxa Enllaç
2012 Sandín Esteban, M.P.; Sánchez Martí, A. Cuestionario de redes personales. Red amplia Enllaç
2012 Sandín Esteban, M.P.; Sánchez Martí, A. Cuestionario de redes personales. Redes entre iguales Enllaç
2012 Sandín Esteban, M.P.; Palou, B.; Cano, A. B.  Qüestionari sociocèntric. Escola i xarxes socials Enllaç
2012 Sandín Esteban, M.P.; Sánchez Martí, A.; Cano-Hila, A.B.; Ruiz Bueno, A.; Torrent Oliva, I. Qüestionari de trajectòria educativa i capital social acadèmic Enllaç
2012 Luna, E. La mediación como herramienta educativa Enllaç
2012 Luna, E. La mediación como un espacio participativo Enllaç