Altres documents 2013

Any Autors Títol Enllaç
2013 Del Campo, J.; Marín, Mª A.; Vilà, R. Qüestionari de percepció de recolzament social. Context comunitari, educatiu i familiar Enllaç
2013 Folgueiras, P.; Luna, E.; Cabrera, F.; Puig, G. Entrevista "Grau de satisfacció de les entitats implicades en els projectes d'aprenentatge-servei" Enllaç
2013 Folgueiras, P.; Luna, E.; Cabrera, F.; Puig, L. Qüestionari “Grau de satisfacció de l’alumnat d’universitat en els projectes d’aprenentatgeservei” Enllaç
2013 Folgueiras, P.; Cabera, F.; Luna, E.; Puig, G. Qüestionari “Grau de satisfacció de l’alumnat de primària en els projectes d’aprenentatge-servei” Enllaç
2013 Folgueiras Bertomeu, Pilar Escofet Roig, Anna Forés i Miravalles, Anna Graell Martín, Mariona Luna González, Esther Palos, José Palou Julián, Berta Rubio i Serrano, Laura Qüestionari Aprenentatge Servei. Alumnat Enllaç
2013 Folgueiras, P.; Murphy, T. Satisfaction survey of Directed Experiential Learning (DEL) Enllaç
2013 Folgueiras, P.; Escofet, A.; Forés, A.; Graell, M.; Luna, E.; Palos, J.; Palou, B.; Rubio, L. Qüestionari Aprenentatge-Servei Professorat Enllaç
2013 Luna, E. Investigación evaluativa: Del Centro Educativo a la Comunidad Enllaç