Projectes de recerca

Període realització Títol Investigadors principals Codi oficial Organisme que financia
2016-2018 Diversitat cultural i igualtat d'oportunitats a l'escola Jordi Garreta Bochaca 2015ACUP00086 Recercaixa
2016-2018 Empoderamiento de ciudadanos inmigrantes mediante el diseño participativo de plataformas sociales digitales Begoña Maria Gros Salvat EDU2015-67332-P Ministerio de Economia y Competitividad
2016-2018 Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Student Services. EU Daphne Programme Barbara Biglia Ref.4000007401 European Commission Rights, Equality and CitizenshipProgramme (EU Daphne Programme)

Període realització Títol Investigadors principals Codi oficial Organisme que financia
2015-2017 Migraciones Mediterráneas: análisis histórico de las transferencias sociopolíticas y culturales entre Norte y Sur Dolores Lopez Perez EUIN2015-62506 Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
2015-2017 Género, Ciudadania y Políticas Elisabet Almeda Samaranch FEM2015-71218-REDT Ministerio de Economia y Competitividad
2015-2017 Género y educación superior: políticas, narrativas y currículum Alejandra Montane Lopez PHBP14/00051_1 Ministerio Asuntos Exteriores Programas Cooperacion Interuniversitaria España Brasil
2015-2016 Les entitats i els centres de Secundària davant la diversitat religiosa: possibilitats de confluència en processos d'Aprenentatge i Servei (ApS) pel diáleg interregiliós i intercultural Ruth Vila Baños 2015RELIG00007 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
2015-2015 Disseny, elaboració i recerca avaluativa del programa de suport psicosocial per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles del programa violència: Tolerància Zero Trinidad Donoso Vazquez 308055 Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa'

Període realització Títol Investigadors principals Codi oficial Organisme que financia
2014-2017 How Service-Learning Influences Youth Purpose Around the World Pilar Folgueiras Bertomeu Sense Codi Clark University
2014-2016 Violencias de género 2.0 Ruth Vila Baños Sense Codi Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
2014-2016 Vota cada dia. Participació política i apoderament ciutadà per enfortir la democràcia Assumpta Aneas Sense Codi Recercaixa
2014-2015 Gestionar la diversitat religiosa i cultural a l'educació des del diàleg intercultural i interreligiós: Les actituds dels futurs agents socioeducatius Ruth Vila Baños 2014RELIG00019 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
2014-2015 2.0 Gender Violences Trinidad Donoso 2635PE00305000 Universitat de Barcelona
2014-2015 Disseny i avaluació d’un programa de competències socials per a joves en la gestió positiva dels conflictes Esther Luna Gonzalez DOGC. núm. 6540 Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
2014-2015 Cohesión social, cultura y participación: Una investigación-acción en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat Marta Sabariego Puig EDU2013-46704-R Ministerio de Economia y Competitividad
2014-2015 Estudio diagnóstico comprensivo sobre proyectos de Aprendizaje y Servicio. Elaboración de una guía de buenas prácticas Pilar Folgueiras Bertomeu REDICE14/1474 Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB)
2014-2015 Estudi de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària Trinidad Donoso Vazquez REDICE14-1312 Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB)
2014-2015 Estudio diagnóstico comprensivo sobre proyectos de Aprendizaje y Servicio: Elaboración de una guía de buenas prácticas Pilar Folgueiras Bertomeu REDICE14-1474 Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB)
2014-2015 Programa modular en competències socials per a la resolució positiva de conflictes. Esther Luna Gonzalez Sense Codi Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
2014-2015 Conveni de col·laboració per analitzar les percepcions i experiències que ha tingut la joventut quant a formes de violència de gènere. Trinidad Donoso Vazquez Sense Codi Fundación Aspacia
2014-2015 La violència de gènere 2.0 a Sant Boi de Llobregat. Ruth Vilà Baños Sense Codi Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona
2014-2014 Coordinació i assessorament pel desenvolupament del programa de suport psicosocial per a dones víctimes de viol?ncia de g?nere i els seus fills i filles i del seu pilotatge, així com el disseny de millora en la implementació del programa Trinidad Donoso Vazquez 307692 Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa'

Període realització Títol Investigadors principals Codi oficial Organisme que financia
2013-2016 Formação continuada de profesores: a pesquisa-ação colaborativa em contextos de práticas educativas inclusivas no município de Canoas-Rs (2ª Fase) Gilberto Ferreira Da Silva 474231/2013-5 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Brasil
2013-2015 Narratives pedagògiques per a un aprenentatge significatiu en la gestió positiva del conflicte Esther Luna González 2014PID-UB/032 Universitat de Barcelona
2013-2015 Gap Work: Improving Gender-Related Violence Intervention and Referral Through ‘Youth Practitioner’ Training Pam Alldred JUST/2012/DAP/AG/3176 Unió Europea (programa Daphne)
2013-2015 Improving gender-related violence intervention and referral through youth practitioner training (GAP Work) Pilar Folgueiras Bertomeu JUST/2012/DAP/AG/3176 Unió Europea
2013-2014 La mediació penal des de la perspectiva dels implicats Esther Luna González Sense Codi Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
2013-2014 QD2.0: nadius digitals i qualitat democràtica Enric Prats Gil 2013DEMOC00015 Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
2013-2013 Seguiment de la aplicació i avaluació de les noves línies del programa violència tolerància zero (programa de dones migrades i programa d¿infants) així com el desenvolupament dels continguts de la web del programa Trinidad Donoso Vazquez 307470 Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa'
2013-2013 Desenvolupament i anàlisi d'un qüestionari on-line per a la detecció de necessitats formatives dels mediadors de Catalunya Inmaculada Armadans Tremolosa 307533 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Període realització Títol Investigadors principals Codi oficial Organisme que financia
2012-2014 Trayectorias de éxito en el alumnado de procedencia extranjera de la Educación Secundaria Obligatoria a la Postobligatoria: un estudio longitudinal desde el enfoque de redes Maria Paz Sandin Esteban EDU2011-25960 Ministerio de Ciencia e Innovación
2012-2013 Taller basat en la guia Ciberaules solidàries Pilar Folgueiras Bertomeu 307067 Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa'
2012-2013 El vídeo com a estratègia metodològica per a la millora dels aprenentatges en mediación Esther Luna González 2012PID‐UB/032 Universitat de Barcelona
2012-2013 Assessment of generic skills through service-learning Esther Luna Gonzalez 5-2012 Universitat de Barcelona
2012-2013 Avaluació de resultats de projectes d'Aprenentatge i Servei de la Facultat de Pedagogia Pilar Folgueiras Bertomeu REDICE12-2063-02 Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB)
2012-2013 Projecte de prevenció de relacions abusives de parella per a infants i adolescents Mirta Lojo Suárez Sense Codi Ajuntament de Barcelona; Generalitat de Catalunya; Consorci d'Educació de Barcelona
2012-2012 Acción preparatoria para el Fortalecimiento Institucional de la EMI (Bolivia). M. Antonia Pujol AP/041238/11 Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)

Període realització Títol Investigadors principals Codi oficial Organisme que financia
2011-2013 Elaboración de Indicadores para los programas de Acción Social de la Comarca de Osona Flor Angeles Cabrera Rodriguez Sense Codi Cáritas Diocesana de Vic
2011-2012 Diferències en els resultats educatius de nois i noies a Catalunya Maria Isabel García Gracia 306902 Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu
2011-2012 Seguiment de l'aplicació i avaluació de les noves línies del programa violència tolerància zero. Programa de dones migrades i programa d'infants Trinidad Donoso Vazquez 306902 Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa'
2011-2012 Resiliència i èxit escolar en l'alumnat de secundària de procedència estrangera: diagnòstic i línies d'intervenció Maria Paz Sandin Esteban 2010 ARF1 00043 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
2011-2012 Diagnòstic en profunditat sobre la integració dels i les joves de 14 a 18 anys migrats a Catalunya Ruth Vila Baños 2010 ARF1 00045 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
2011-2012 Cuarta y quinta edición del seminario interdisciplinar permanente de metodología de investigación feminista Barbara Biglia 2011-0001-ACT-00035 Instituto de la Mujer
2011-2012 Forum Internacional INCREA. La adversidad como oportunidad. Saturnino de la Torre de la Torre EDU2010-11682-E Ministerio de Ciencia e Innovación
2011-2012 Fase d’execució de la Xarxa de Professionals d’Espais Familiars i de Petita Infància Laura Rubio Sense Codi Diputació Provincial de Barcelona
2011-2011 Anàlisi i explotació de les dades de l'estudi transversal realitzat sobre una mostra d'adolescents, en el marc d'un programa pilot de promoció de la salut mental Marta Sabariego Puig 306520 Diputació Provincial de Barcelona
2011-2011 Assistència tècnica a la xarxa d'espais familiars de la petita infància Laura Rubio Serrano 2011/7791 Diputació Provincial de Barcelona
2011-2011 Tercera edición del Seminario interdisciplinar de metodologia de investigación feminista Barbara Biglia 36/10 Instituto de la Mujer
2011-2011 Anàlisi de la Xarxa de Professionals d’Espais Familiars i de Petita Infància Laura Rubio Sense Codi Diputació Provincial de Barcelona