Angelina Sánchez Martí
Doctora en Educació i Societat amb Menció internacional, Universitat de Barcelona, 2016
Investigadora postdoctoral
Investigadora
 
Àmbits d'especialització / línies de recerca: 
Ciutadania i valors
Educació i migracions, trajectòries educatives, èxit educatiu
Interculturalitat, immigració i cohesió social
Metodologia de recerca social i educativa
Suport social i anàlisi de xarxes socials
 
Contacte: 
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de la UAB. Edifici G6, despatx 173
Plaça del Coneixement s/n. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Telèfon: 
935 811 411