Grup de Recerca en Estudis Locals

Concessió d’ajuts i finançament de projectes

Current/In Progress

Participació en el Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP) amb participació de USSO - Université Tolouse I Capitole des de 2008. Participen 50 investigadors finançats per el Ministère de l’Education Nationale (France). Investigador responsable: Julien Weisben. Investigadors Participants: Lluís Medir.

2016

Los alcaldes del sur de Europa en tiempos de crisis: percepciones, valores y posición institucional. Entidad financiadora: Universitat de Barcelona. Entidad de realización: Università degli Studi di Firenze. Investigador principal: Lluis Medir Tejado.

 

The political vision of the metropolitan area of Barcelona by Pasqual Maragall [La concepció política de l’àrea metropolitana de Barcelona de Pasqual Maragall]. Research grant Llegat Pasqual Maragall, Fundació Catalunya Europa. Investigadors Participants: Mariona Tomás.

 

La sostenibilitat de les llars d’infants municipals: una problemàtica jurídica, política i econòmica: Projecte de recerca amb la participació de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonómics i Locals finançat per la Diputació de Barcelona. Investigadors Participants: Lluís Medir.

 

2014

Ajut de l’Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) al GREL. Investigador principal: Jaime Magre Ferran. Durada des de 2014 fins 2016.

 

Projecte de recerca finançat per el Ministerio de Economia y Competividad al Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas: Una nueva arquitectura local: eficiencia, dimensión y democracia. Investigador principal: Jaume Magre Ferran. Durada des de 2014 fins 2016.

 

PI from UB team of European project Graffolution. Awareness and Prevention Solutions against Graffiti Vandalism in Public Areas and Transport. Project coordinator: Bernhard Jäger. Investigadors Participants: Mariona Tomás.

 

Participació en Urban competitiveness and sustainable development. The metropolitan area of Valencia [Sostenibilidad y competitividad urbanas en un contexto global. El Área Metropolitana de Valencia], finançat per el Ministerio de Educación. Investigador principal: Julia Salom. Investigadors Participants: Mariona Tomás.

2012

Participació en el projecte de recerca Urban policies and resilience: Horizon 2015 [Políticas urbanas en el escenario del 2015. Tras 30 años de democracia local análisis y propuestas sobre resiliencia y nuevas políticas urbanas]. Finançat per el Ministerio de Educación. Investigador Principal: Joan Subirats. Investigadors Participants: Mariona Tomás.

 

Participació en el projecte de recerca Citizenship in city-regions finançat per University of Umeå, Suecia. Investigador principal: Anders Lidström. Investigadors Participants: Mariona Tomás.

 

Participació en el projecte de recerca Mediterranean Cities [Les villes mediterranéennes] finançat per l’École nationale des Ponts et Chaussées. Investigador principal: Dominique Lorrain. Investigadors Participants: Mariona Tomás.

 

Participació en el projecte de recerca SUBURBAN LAND - Contexts, Meanings, Forms and Challenges, finançat per CEPEL - Université de Montpellier. Investigador principal: Emmanuel Négrier. Investigadors Participants: Mariona Tomás.

2011

Estada de recerca a l’estranger concedida per l’Institut d’Estudis Autonòmics per a la Diputació de Barcelona durant 3 mesos: Els models de governabilitat metropolitana a Europa i l’Amèrica del Nord. Investigador principal: Mariona Tomás. Data de la concessió: 26/09/2011.

 

Participació al 32 Congrés de la Association for Contemporary Iberian Studies a Fordham University (New York City, USA) durant 3 dies: Els “school districts” com a elements integrants del govern local als USA. Data de la concessió: 01/09/2011. Investigador Principal: Lluís Medir.

 

Projecte de recerca finançat per el Ministry of Education i el programa “José Castillejos” per a joves doctors: Metropolitan governance in decentralized states. The case of Montreal [La gobernabilidad metropolitana en los estados descentralizados. El caso de Montreal]. Investigador Principal: Mariona Tomás.

2010

Estades de recerca predoctorals a l’Institut d’Études Politiques concedides per la Universitat de Barcelona durant 3 mesos:  L'autonomia política i l'educació en els governs locals francesos. Data de la concessió: 15/12/2010. Investigador Principal: Lluís Medir.

 

Estades de recerca a l’estranger de l’Institut d’Estudis Autonòmics a la Université de Montréal (Montreal, Canadà) durant 6 mesos:Autonomies polítiques territorials i governabilitat metropolitana: una comparació Catalunya-Quebec. Data de la concessió: 10/07/2010. Investigador Principal: Lluís Medir.

 

Grup d’investigació associat al projecte “Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya” ISBN: 978-84-393-8560-8, impulsat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i patrocinat per L’Obra Social “La Caixa”.

 

Projecte de recerca en el marc de la Xarxa Europea de Planificació i Observació Espacial (European Spatial Planning Observation Network-ESPON): Economies d’aglomeració a Europa (2009-2010). Investigador principal: Alan Harding (University of Manchester, Regne Unit).

 

Projecte de recerca finançat per el Ministerio de Ciencia e Innovación: Agenda política y medios de comunicación en España. Investigador principal: Laura Chaques Bonafont. Durada des de 2010 fins 2012. Investigadors participants: Lluís Medir.

 

Concessió d’una subvenció del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya (CEO) per tal de poder estudiar la relació entre la dimensió poblacional i la democràcia local a Catalunya (Expd.: SUB 3-2010; Resolució núm. 29062010). La subvenció suposa poder treballar amb la matriu fusionada dels quatre baròmetres d’Opinió Pública de l’any 2009 i un ajut de 1.000 euros per a un ajudant de recerca.

2009

Projecte de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats otorgat al GREL per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) des de 2009 fins a 2013. Investigador principal: Jordi Capo Giol.

 

Projecte de recerca finançat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: Les xarxes d’estructuració de la cooperació entre la Generalitat i els governs locals. Investigador principal: Esther Pano Puey. Durada des de 2009 fins a 2010.

 

Projecte de recerca en el marc de la Xarxa Europea de Planificació i Observació Espacial (European Spatial Planning Observation Network-ESPON): Economies d’aglomeració a Europa (2009-2010). Investigador principal: Alan Harding (University of Manchester, Regne Unit).

 

Participació en el projecte de recerca Exploring new urban policies [Explorando nuevas realidades urbanas] finançat per el Ministerio de Educación y l’Institut de Govern i Polítiques Públiques. Investigador principal: Joan Subirats. Investigadors Participants: Mariona Tomás.

 

Subvenció de 10.000 euros per a la realització del treball Les xarxes d’estructuració de la cooperació entre la generalitat i els governs locals en la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre Administració Pública per a l’any 2009; Resolució GAP/2612/2009, de 16 de setembre (DOGC núm. 5474 – 30.93.2009).

 

La Diputació de Barcelona ha subvencionat la realització d’una enquesta de 1.600 entrevistes a Catalunya sobre la mobilitat residencial i les actituds polítiques. El cost total és de . Actualment, s’ha començat a explotar la base de dades en tres direccions:

1) L’acarament del pes explicatiu dels anys de residència i de la dimensió poblacional en la formació del capital social.

2) La mobilitat residencial i les actituds polítiques.

3) Les diferències quant a les actituds polítiques i el comportament electoral entre l’Àrea metropolitana de Barcelona i la regió metropolitana de Barcelona.

2008

Projecte d'investigació finançat per el Ministerio de Educación y Ciencia al programa NSEJ - Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas: The politics of attention: West european politics in times of change. The case of spain. Investigador principal: Laura Chaques Bonafont. Durada des de 2008 fins 2009. Investigadors Participants: Lluís Medir.

 

Els models de governabilitat metropolitana a Europa i l’Amèrica del Nord (per a la Diputació de Barcelona) Investigador principal: Mariona Tomàs.


Grup d’investigació associat al projecte “Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya” ISBN: 978-84-393-8560-8, impulsat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i patrocinat per L’Obra Social “La Caixa”.

Tornar al menú

Beques obtingudes

La Dra. Mariona Tomàs rep la beca de recerca sobre les autonomies polítiques territorials per a estades fora de Catalunya. Institut d’Estudis Autonòmics (2010).

La Dra. Mariona Tomàs és tutora de la recerca del investigador Jordi Bosch (2010). Beca de recerca en govern local. Institut de Ciències Polítiques i Socials i el Centre per a la Innovació Local (Diputació de Barcelona).

El Sr Lluís Medir obté una borsa de viatge per a joves doctorands de la UB per a estades fora de Catalunya.

Tornar al menú

Estades en centres de recerca estrangers

El Dr. Lluís Medir ha estat investigador visitant a la Università degli Studi di Firenze a Florencia a l'any 2016 durant 3 mesos.

El Dr. Lluís Medir ha estat investigador visitant a la Universidad de Chile a Santiago de Chile a l'any 2013 durant 3 mesos.

El Dr. Lluís Medir ha estat investigador visitant a l'Institut d'Études Politiques Tolouse (IEP) a Tolouse a l'any 2012 durant 3 mesos.

La Dra. Mariona Tomàs ha estat investigadora visitant a la Université de Montréal al Quebec (febrer 2011-setembre 2011).

El Dr. Lluís Medir ha estat investigador visitant a la Fordham School of Law, a Nova York als Estats Units (març 2011-maig 2011).

El Dr. Joan-Josep Vallbé ha estat investigador visitant a la Cornell University, school of Law als Estats Units d’Amèrica (setembre 2010 – febrer 2011).

Tornar al menú

Publicacions

2017

Medir, L; Pano, E; Viñas, A; Magre, J. "Dealing with Austerity: a case of local resilience in Southern Europe", Local Government Studies, on-line at: http://dx.doi.org/10.1080/03003930.2017.1310101

2016

Magre, J.; Pano, E. "Delivery of Municipal Services in Spain: An Uncertain Picture". Public and Social Services in Europe, Wollmann, Kopric y Marcou (eds), Governance and Public Management Series, pp 119-134.

Magre, J.; Vallbé, J.J.; Tomás, M. “Moving to suburbia? Effects of residential mobility on community engagement”. Urban Studies, vol. 53,  pp. 17-39.

Medir Tejado, Ll. "La política educativa en España: una estructura de oportunidades abierta y multinivel". A Los Grupos de Interés en España. La influencia de los Lobbies en la política española, Molins, Muñoz y Medina (eds), Editorial Tecnos: Madrid, pp 497-526.

Medir Tejado, Ll. “Comentario de: ’Personal Attributes and Institutions: Gender and the Behavior of Public Employees. Why Gender Matters to not only ’Gendered Policy Areas’”. Observatorio Local. Ideas globales para el gobierno local, número 11, pp. 16-17.

Medir Tejado, Ll. “Revisión de: ’Why do voters forgive corrupt mayors? Implicit exchange, credibility of information and clean alternatives’”. Observatorio Local. Ideas globales para el gobierno local, número 13, pp. 14-15.

2015

Bertrana, X.; Egner, B.; Heinelt, H. “Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe. What is happening in provinces, counties, départements and landkreise in the on-going re-scaling of statehood?”. Routledge: Abingdon, Oxon.

Bertrana, X.; Magre, J. “Cap a una reforma del sistema electoral municipal a Espanya? Explorant l’obertura de llistes”. Bon govern, transparència i integritat institucional al govern local, Diputació de Barcelona: Barcelona. pp. 471-486.

García, Á.; Iglesias, M.; M. Tomàs. “Barcelona ante la crisis. Cambios y continuidades de un modelo”. J. Subirats and M. Martí-Costa (eds.). Ciudades y cambio de época: discursos sobre políticas urbanas y crisis en España. Bilbao: Universidad del País Vasco. pp. 24-57.

Martínez-Alonso Camps, J.L. “Modificación de la Ley de contratos del sector público y gestión de Servicios públicos locales: propuestas y alternativas”. Revista General de Derecho Administrativo, núm. 40, La Administración al Día.

Medir Tejado, Ll. “Comentario de: ’Do Coalitions Really Cause Larger Government Expenditures? Mixed Evidence from a Regression Discontinuity Design’”. Observatorio Local. Ideas globales para el gobierno local, número 7, pp. 15-17.

Medir, Ll. “La descentralización del Estado chileno: una comparación con Francia y España, ilustrada a partir de la política educativa”. Revista de Derecho Público (Chile), volumen 1, número 82, pp. 79-110.

Medir, Ll.; Montolio, D. “Satisfacción laboral de los graduados catalanes y los determinantes de su valoración de la formación recibida en la universidad”. Revista de Educación y Derecho = Education and Law Review, volumen 12, pp. 1-24.

Medir, Ll. “Understanding local democracy in Catalonia: From formally institutionalized processes to self-organized social referenda on independence”. International Journal of Iberian Studies, volumen 2 & 3, número 28, pp. 267-281.

Medir Tejado, Ll. “Las elecciones locales en Grecia, ¿Un avance de los cambios en el sistema de partidos?”. Observatorio Local. Ideas globales para el gobierno local, número 6, pp. 14-15.

Navarro, C.; Medir, Ll. “Patterns of gender representation in councils at the second tier of local government: assessing the gender gap in an unexplored institutional setting”, “Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe. What is happening in provinces, counties, départements and landkreise in the ongoing re-scaling of statehood?, Routledge, Taylor & Francis: New York.

Pano, E; Puiggrós, C; Viñas, A; “La transparència municipal catalana, de la lletra de les normes a la configuració d’una nova cultura organitzativa”. Anuari Polític de Catalunya.

Puiggròs Mussons, Carla; Viñas Ferrer, Alba; Pano Puey, Esther; “Reptes i dificultats dels ajuntaments catalans en matèria de transparència. Balanç de la situació de partida”. Revista Catalana de Dret Públic.

Tomàs, M. “Gobernanza urbana y smart cities. El caso de Barcelona”. J. Balcells, A.M. Delgado García, M. Fiori, C. Marsan Raventós, I. Peña-López, M.J. Pifarré de Moner and M Vilasau Solana (coords.). Internet, Derecho y Política. Regulating Smart Cities. Barcelona: UOC-Huygens Editorial: pp. 47-59.

Tomás, M. “If urban regions are the answer, what is the question? Thoughts on the European experience”. International Journal of Urban and Regional Research, vol. 39 (2), pp. 382-389.

Tomàs, M.; M. Caminal (ed.) “La democracia”. Manual de Ciencia Política. Barcelona: Tecnos: pp. 108-126.

Vallbé, J.J.; Magre, J.; Tomás, M. “Being metropolitan: the effects of individual and contextual factors on shaping metropolitan identity”. Journal of Urban Affairs.

2014

Bertrana, X. “Els governs locals de l’Europa Occidental: una aproximació tipològica”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. pp. 125-142.

Chaqués, L.; Tomás, M. “Public policies in Catalonia. From self-rule to shared rule?”. Revue de science politique de l’Europe meridionale-Pôle Sud, vol. 40 (1), pp. 43-57.

Magre, J; Pano, E; Viñas, A; Lara, A; “Una reforma del règim local espanyol al darrer minut. Estimació dels impactes en el món local català”. Anuari Polític de Catalunya.

Martínez-Alonso Camps, J.L.; Carrillo , J.A.; Navarro, P.; “La Reforma del régimen jurídico de la Administración Local. El nuevo marco regulatorio a la luz de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. La Ley-Grupo Wolters Kluwer/El Consultor.

Medir Ll. “The relationship between transparent and participative government. A study of local governments in the United States”. Observatorio Local. Ideas globales para el gobierno local, número 3, p. 16.

Medir Tejado, Ll. “Confección índices cronologico-temáticos”, Dictámenes 2013. Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya, Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya: Barcelona.

Medir, Ll. “La stabilité et la fracture électorale-territoriale en Catalogne : une analyse historico-empirique”. Miroirs. Revue des civilisations anglophone, ibérique et ibéro-américaine, número 1, pp. 114-146.

Medir, Ll. “The effects of an urban renewal project on health and health inequalities: a quasi-experimental study in Barcelona”. Observatorio Local. Ideas globales para el gobierno local, número 4, pp. 16-17.

Medir, Ll. “Weathering the perfect storm? Austerity and institutional resilience in local government”. Observatorio Local. Ideas globales para el gobierno local, número 2, p. 16.

Pano Puey, Esther; Viñas Ferrer, Alba; “Consells comarcals: present i prospectiva”. Revista Catalana de Dret Públic.

Tomàs, M. “’We want our City back!’ Un análisis de la lucha por la autonomía local. El caso de Montreal”. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales[En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, vol. 18, num. 489.

2013

Bertrana, X.; Heinelt, H. “El segon nivell de govern local en el context dels sistemes de govern multi-nivell d’Europa: marc institucional i perspectives de reforma”. Revista Catalana de Dret Públic. pp. 73-89.

Bertrana, X.; Xavier i Bàguena, JA. “L’amministrazione del territorio nella Spagna democratica: il ruolo delle province”. Rivista Internazionale di Cultura Urbanistica. pp. 79-94.

Magre Ferran, Jaume; Pano Puey, Esther; Viñas Ferrer Alba; “Cambios en la escala y gasto: una aproximación a los servicios de bienestar comunitario en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid”. Anuario de Derecho Municipal.

Martínez-Alonso Camps, J.L. “Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió”. Revista catalana de dret públic, núm. 47, EAPC.

Martínez-Alonso Camps, J.L. “Los sistemes locales de benestar ante el Proyecto de ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local”. Diario del Derecho Municipal, Iustel.

Medir Tejado, L. “La desaparición de las zonas educativas catalanas: procesos de (des)institucionalización educativa en perspectiva comparada”. Working paper ICPS, número 317, pp. 1-41.

Négrier, E.; Tomás, M. “La solidarité métropolitaine à l’épreuve des politiques. Une double comparaison franco-espagnole”. Sociologie et Sociétés, vol. 45 (2), pp. 269-292.

2012

Bherer, L.; M. Tomàs. “Recompositions territoriales, participation et tensions dans deux métropoles internationals”. A.C. Douilli, A. Faure, C. Halpern and J.P. Leresche (dir.).Penser la différenciation. Paris: L’Harmattan, pp. 245-260.

Burns, M.; C. Marmolejo; J. Roca; E. Chica; J. Freixas.; Tomás, M. “Economies d'aglomeració i regions urbanes a Europa”. La regió de Barcelona, un cas d'estudi. Diputació de Barcelona: Barcelona.

Farina, CR.; Vallbé, J-J.; Newhart, MJ.; Heidt, JB.; Cornell eRulemaking Initiative (CeRI). “Regulation Room: Field-testing an online public participation platform during live U.S. Federal Agency rulemakings”. Accepted for the ECEG 2012 12th European Conference on e-Government (Barcelona, juny 2012).

Magre, J; Pano, E. “Els consells comarcals al centre del debat”. Anuari Polític de Catalunya.

Martínez-Alonso Camps, J.L.; Font, T.; Galán, A. (Dir.); “Procesos de extinción, separación y reestructuración de las persionificaciones instrumentales en un contexto de crisis económica. Especial referencia al caso de Catalunya”. Anuario de Gobierno Local 2011, Fundación Democracia y Gobierno Local: Barcelona. Madrid.

Medir Tejado, L. “Sociologie de l’institution”. Revista Española de Ciencia Política, número 28, pp. 147-151.

Medir Tejado, Ll. “Empowering Local Democracy in Catalonia: Tools and Policy Domains to implement a Top-Down solution”. Perspectives on Federalism, volumen 4, número 1, pp. 270-298.

Medir Tejado, Lluís. “Una mirada política al territori i a l’espai municipal (gironins)”, El autonomista: Girona. 

Tomàs, M. “Autonomies polítiques territorials and governabilitat metropolitana: una comparació Catalunya-Quebec”. Revista d’estudis autonòmics i federals, vol. 16, pp. 177-199.

Tomàs, M. “Exploring the metropolitan trap: the case of Montreal”. International Journal of Urban and Regional Research, vol. 36 (3), pp. 554–67.

Tomàs, M. “Penser métropolitain? La bataille politique du Grand Montréal”. Presses de l’Université du Québec: Québec. Page 7 of 20.

Vallbé, J.-J.; Casellas, N. “Raising Voice or Effectiveness? The Role of e-Government on the Quality of Political Institutions”. Accepted for the ECEG 2012 12th European Conference on e-government (Barcelona, juny 2012).

2011

Bertrana, X. & Espinosa, M. “Gobiernos locales intermedios en Europa”. A: Libro Verde sobre las Diputaciones Provinciales en España. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local.

Bertrana, X. & Heinelt, H. "Conclusion" dins de Heinelt, H. & Bertrana, X. (eds.). The Second tier of Local Government in Europe. Provinces, Counties, Départements and Landkreise in comparison. Routledge: Abingdon, Oxon.

Bertrana, X. & Heinelt, H. "Introduction" dins de Heinelt, H. & Bertrana, X. (eds.). The Second tier of Local Government in Europe. Provinces, Counties, Départements and Landkreise in comparison. Routledge: Abingdon, Oxon.

Bertrana, X. & Heinelt, H. “The Second Tier of Local Government in the Context of European Multi-level Government Systems: Insitutional Setting and Prospects for Reform”. Revista catalana de dret públic, núm. 46.

Bertrana, X.; Magre, J. i Espinosa, M. "Spain" dins de Heinelt, H. & Bertrana, X. (eds.). The Second tier of Local Government in Europe. Provinces, Counties, Départements and Landkreise in comparison. Routledge: Abingdon, Oxon.

Casanoves, P; Magre, J.; Lauroba, E. (dirs.) “Libro Blanco de la Mediación en Cataluña”. Edició castellana. Madrid.

Casellas, N.; Vallbé, J.-J.; Bruce, Th. R. “Analyis of Indexing Terms for Legal Thesauri Reuse: An Experiment with the U.S. Code of Federal Regulations”. Applying Human Language Technology to the Law. Workshop at ICAIL 2011: Thirteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law. Pittsburgh (MA): June 10, 2011.

Casellas, N.; Vallbé, J.-J.; Bruce, Th. R. “From Legal Information to Open Legal Data: A Case Study in U.S. Federal Legal Information”. OGK 2011: The AAAI Fall Symposium on Open Government Knowledge: AI Opportunities and Challenges.4-6 November 2011, Arlington, Virginia, USA. [Disponible a: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959931].

Diversos autors “Libro Verde. Los gobiernos locales intermedios en España”, Fundación Democracia y Gobierno Local: Madrid & Barcelona.

Heinelt, H.; Bertrana, X. (eds.) “The Second tier of Local Government in Europe. Provinces, Counties, Départements and Landkreise in comparison”, Routledge: Abingdon, Oxon.

Kübler, D.; Tomàs, M. “Jeux d’échelles et démocratie métropolitaine”. Leçons montréalaises, a Pôle Sud n. 32-2010/01, pp. 35-45.

Magre, J. “Las elecciones municipales de 2011 y su traslación institucional a las diputaciones provinciales”. Revista Democracia y Gobierno Local, núm. 14.

Magre, J. “The Efficiency of the Spanish Electoral System”. Perspective of Federalism. Centro sul Federalismo. [En premsa].

Tomàs, M. "Exploring the metropolitan trap: the case of Montreal". International Journal of Urban and Regional Research, vol. 36, núm. 3, pp. 554-567.

Medir Tejado, Ll. Confecció índexs cronológico-temàtics, Dictàmens 2009. Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya: Barcelona.

Palau, A.; Chaqués, L.; Muñoz, L.; Medir, L.; Davesa, F.; Julio, M. “Priorización de problemas en las agendas legislativas autonómicas: instituciones y preferencias políticas”. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, volumen 6, pp. 105-131.

Pano, E. “Els debats recurrents sobre el govern local”. Anuari Polític de Catalunya.

Pano, E. “Els debats recurrents sobre el govern local”. Dins de Anuari polític de Catalunya 2010. ICPS: Barcelona.

Pano, E.; Viñas, A. La gestió municipal de la salut pública. Diputació de Barcelona: Barcelona.

Poblet, M.; Vallbé, J.-J. “Children Immigration in the Catalan Parliamentary Debate:The Empty Set”. Culture, Language, and Representation vol. 9, pp. 135-171.

Vallbé, J.-J.; Fernández-Barrera, M.; Casellas, N. (eds.) “Lecturas sobre derecho y Web Semántica”. Aplicaciones y ontologías jurídicas para la nueva generación de la red. Col. La Razónurea. Granada: Ed. Comares [en premsa].

Vallbé, J.-J.; Martí, M.A. “Stemming y lematización: técnicas de procesamiento del lenguaje para el análisis del discurso del conocimiento profesional del juez”. Dins Vallbé, J.-J., Fernández-Barrera, M., Casellas, N. (eds.)(2010): “Lecturas sobre derecho y Web Semántica”. Aplicaciones y ontologías jurídicas para la nueva generación de la red. La Razón Áurea Series. Granada: Ed.Comares, cap. 10 [en premsa].

2010

Kubler, D.; Tomàs, M. “Jeux d’échelles et démocratie métropolitaine. Leçons montréalaises”, Pôle Sud, n. 32-2010/01, pp. 35-45.

Martínez-Alonso Camps, J.L. "Las consultas populares municipales: consideraciones sobre el marco normativo y su identificación como referéndum". Dins de : Font I Llovet, T. I A. Galán Galán: Anuario del Gobierno Local. Tribunal Constitucional, desarrollos estatutarios y Gobiernos locales 2010. Fundación Democracia y Gobierno Local, pp. 447-486.

Medir Tejado, L. Les réseaux horizontaux d’autorités locales. Un exemple comparé France-Espagne, Editions universitaires europeennes: Sarrebruck.

Medir Tejado, Ll. “Les réseaux horizontaux d'autorités locales. Un exemple comparé France-Espagne”. (Sarrebruck, Alemanya):Editions universitaires europeennes.

Tomàs, M. “Gobernabilidad metropolitana, democracia y eficiencia. Una comparación Barcelona-Montreal”, a la Revista Española de Ciencia Política núm. 23, Junio 2010, pp. 127-150.

Tomàs, M. “Models de governabilitat metropolitana a Europa i l'Amèrica del Nord”, PUBLIC, núm. 13, http://www.esade.edu/public/modules.php?name=news&idnew=595&idissue=51

2009

Bertrana, X.;  Soto, I. "Una estratègia per a la innovació i la bona governança local a Europa", Revista l’Accent Municipal de la Diputació de Girona, núm. 2, pp. 52-53.

Casanovas, P.; Casellas, N.; Vallbé, J.-J.; Poblet, M. Ramos, F.; Gorroñogoitia, J.; Contreras, J.; Blázquez, M.; Benjamins, V.R. iuriservice ii. “Desarrollo de la ontología y diseño de la arquitectura”. Dins Vallbé, J.-J., Fernández-Barrera, M., Casellas, N. (eds.): Lecturas sobre derecho y Web Semántica. Aplicaciones y ontologías jurídicas para la nueva generación de la red. La Razón Áurea Series. Granada: Ed. Comares, cap. 19.

Martínez-Alonso Camps, J.L. “Els serveis públics locals (I): introducció i prestació directa. Els serveis públics locals (II): prestació indirecta”. A “Règim jurídic dels governs locals de Catalunya”, Gifreu, J. i J.R. Fuentes (dir.). Tirant Lo Blanch: Valencia.

Martínez-Alonso Camps, J.L. “Las personificaciones instrumentales locales: dimensiones cuantitativas y procesos de decisión”: A “La colaboración público-privada y la creación de valor público”, Ramió, C. (Coord.). Diputación de Barcelona: Barcelona.

Martínez-Alonso Camps, J.L.; Font, T.; Galán, A. (Dir.); “Las consultes Populares municipales: consideraciones sobre el marco normativo y su identificación como referèndum”. Anuario de Gobierno Local 2010, Fundación Democracia y Gobierno Local: Madrid.

Négrier, E.; Tomàs, M. “Qui a peur de la différentiation territoriale?”, Pouvoirs Locaux, vol. , pp. 357-368.

Tomàs, M. “Aglomeracions metropolitanes europees”, Papers, vol. 50 (elaboració de la part corresponent a les institucions metropolitanes).

Tomàs, M. “Barcelone”, DOUAY, N. (ed.) La Méditerranée à l'épreuve de la métropolisation. Marseille: Observatoire des Territoires et de la Métropolisation dans l’espace méditerranéen, pp. 91-98.

Tomàs, M. “Institucions, política i democràcia metropolitanes”, FRC. Revista de Debat Polític, vol. 19-primavera 2009, pp. 44-47.

Tomàs, M. “La governabilitat metropolitana a Europa i l’Amèrica del Nord. Barcelona”, Diputació de Barcelona, Col•lecció Estudis, Sèrie Govern Local, 13, 200.

Tomàs, M. “Planificació territorial i finançament: cara i creu per al món local”, Anuari Polític de Catalunya, vol. 2, pp. 145-149.

Under Consideration/Forthcoming

Martí-Costa, M.; Tomás, M. (forthcoming). “Crisis y evolución de la gobernanza urbana en España”. Ciudad y Territorio. Estudios territoriales,vol. 188, pp. 1-15.

Tomàs. M. (forthcoming). Building Narratives on City-Regions: The Case of Barcelona. R. Keil, J-A. Boudreau, P. Hamel and S. Kipfer, S. (eds.). Governing Cities Through Regions: Transatlantic Perspectives. Waterloo, ON: Wilfrid Laurier Press.

Tomàs. M. and E. Négrier (forthcoming). Gouverner Barcelone: du franquisme urbain à la ville intelligente. D. Lorrain (ed). Métropoles Méditerranéennes. Paris: Les Presses de Sciences Po.

 

Tornar al menú

Ponències a Congressos

2015

Medir, Ll.; Magre, J.; Pano, E.; Viñas, A. “Local Governments resilience: how municipalities accommodate budget reductions coming from the State”, al European Group for Public Administration 2015 Annual Conference, Tolouse.

Medir, Ll.; Pano, E.; Magre, J. “Austerity Measures and Budget impact in municipalities: from political claims to empirical evidences”, a l’ECPR Joint Sessions 2015, a Varsovia.

Medir, Ll.; Pano, E.; Viñas, A. “Austerity measures and budget impact in municipalities: from political claims to empirical evidence”, al XII Congreso AECPA, a Donosti.

Tomàs, M. Gobernanza urbana y smart cities. El caso de Barcelona. 11th International Conference on Internet, Law & Politics (IDP 2015). UOC, Barcelona, 2-3 July.

Tomàs, M. Smart cities y su impacto en la gobernanza urbana. XII Congreso Español de Ciencia Política y la Administración. Universidad del País Vasco, San Sebastián, 13-15 July.

2014

Martí-Costa, M. and Tomàs, M. Challenging Austerity Urbanism in Spanish cities. City Futures III: Cities as strategic places and players in a globalized world. Urban Affairs Association (UAA) and European Urban and Regional Association (EURA), Paris, 19-21 June.

Martí-Costa, M. and Tomàs, M. Políticas de austeridad y cambios en la gobernanza urbana en España. ¿Qué dicen las ciencias sociales sobre la crisis? Congreso Internacional. Universidad del País Vasco, Bilbao, 18-19 July.

Medir Tejado, Lluís. “Rise and decline of participatory instruments at the local level: from normative assumptions to policy outcomes”, a l’ECPR Joint Sessions 2014, a Salamanca.

Tomàs, M. and J.J. Vallbé. Exploring metropolitan identity. The case of Barcelona.City Futures III: Cities as strategic places and players in a globalized world. Urban Affairs Association (UAA) and European Urban and Regional Association (EURA), Paris, 19-21 June.

Vallbé, J.J. and M. Tomàs. Being metropolitan: the effects of individual and contextual factors on shaping metropolitan identity. City Futures III: Cities as strategic places and players in a globalized world. Urban Affairs Association (UAA) and European Urban and Regional Association (EURA), Paris, 19-21 June.

2013

Magre, J.; Vallbé, J.J. and M. Tomàs. Moving to suburbia? The effect of residential mobility on civic engagement. 3rd Annual Conference of the European Political Science Association. Barcelona, 20-22 June.

Medir Tejado, Lluís. “L’ordre électoral et la fracture territoriale en Catalogne: une analyse historico-empirique”, a l’Autonomie? Souveraineté? Indépendance? Regards croisés sur les territoires aspirant à plus d’auto-gouvernance, a Tolouse.

Medir Tejado, Lluís; Sánchez Griñó, Manel. “Measuring institutional capacity and change: the case of Catalan local government in education public policies”, al XI Congreso Asociación Española de Ciencia Política, a Sevilla.

Tomàs, M. and M. Martí-Costa. Dealing with the economic crisis in Spain: City narratives in Madrid and Barcelona. Interrogating Urban Crisis Governance Contestation and Critique, De Montfort University, Leicester, 9-11 September.

Vallbé, J.J. and M. Tomàs. Being metropolitan: the effects of individual and contextual factors on shaping metropolitan identity. Local citizenship in city regions, University of Umea, 18-19 June.

2012

Medir, Lluís; Pano, Esther; Tomàs, Mariona. “Local-Regional relations in a multilevel governance scenario: leadership, accountability, transparency. A systemic overview”, a l’International Political Science Association, a Madrid.

Tomàs, M.; Medir, L. “Cooperation versus Amalgamation: the cases of Barcelona and Montreal”, a l’International Political Science Association, a Madrid. 

2011

Magre, J. & Vallbé, J. proposta de ponència “Immigration, metropolitan mobility, and political turnout in Southern Europe: the case of Catalonia”. ECPR joint sessions St. Gallen's.

Magre, J. Conferència inaugural del curs sobre participació ciutadana organitzat per La Paeria i la Universitat de Lleida“Els mecanismes de participació i la idea de representació”. Lleida, octubre.

Magre, J. Conferència inaugural del Mestratge en Alta Funció Directiva. Escola Administració Pública. Barcelona, setembre.

Magre, J. Ponència “Les eleccions municipals de maig de 2011”. Institut de Ciències Polítiques i Socials. Maig.

Magre, J. Ponència “Sistema e legge elettorale” al Seminari “Strumenti di participazione e decentramento. Il caso spagnolo e italiana a confronto” organitzat per la Universitat de Barcelona i el Centro di Studi sul Federalismo. Febrer.

Magre, J. Ponència al Simposi “El canvi del sistema electoral català: perspectives de futur”. Organitzat per Acció per la Democràcia. Barcelona, Juny.

Magre, J.; Tomàs, M.; Bertrana, X. “Determining the respective impacts of municipal size and residential mobility on political participation: the case of Catalonia”, al MPSA 69th Annual Congress, a Chicago.

Martínez- Alonso, J.L.; Pano, E. “Las redes de estructuración de la cooperación entre la generalitat y los gobiernos locales”, a l'Asociación Española de Ciencia Política, a Murcia.

Martínez-Alonso Camps, J.L.; Pano Puey, E. “Las redes de estructuración de la cooperación entre la Generalitat y los gobiernos locales”, al X Congreso de Ciencia Política y de la Administración, a Murcia.

Medir, Ll. “Local Democracy in Catalonia: from formally institutionalised processes towards self-organised social referenda for independence”, a l'Association for Contemporary Iberian Studies 32nd Conference, a Glasgow.

Medir, Ll. Conferència “"Education policies in US and Spain, bargaining across levels of government" efectuada a Fordham University (USA).

Medir, Ll.; Pano, E. “Exploring performance of cooperation between regional and local Government: the case of Catalonia”, en el congrés 32nd Conference of the European Group for Public Administration (EGPA), a Toulouse.

Medir. Ll. “La zonificación educativa como espacio de gobierno multinivel: las zonas educativas en Catalunya y los 'school districts' en los Estados Unidos de América”, a l'Asociación Española de Ciencia Política, a Múrcia.

2010

Bertrana, X. “La innovació a les polítiques locals i el Banc de Bones Pràctiques”, al Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, 19 d’abril.

Bertrana, X. Ponència sobre els “Gobiernos Locales Intermedios en Europa” a les passanties del projecte URB-AL sobre “Innovació institucional en governs intermedis: la regionalització com un instrument clau per promoure democràcies de proximitat”, celebrat a Barcelona del 6 al 14 d’abril.

Magre, J. & Pano, E. “Exploring The Roles of Local Councillors in Spain: A Unique Legal Framework For A Wide Range of Performance Options”. ECPR joint sessions Munster.

Magre, J. & Tomàs, M. Acceptació al Congrés anual de la Midwest Political Science Association (MPSA) de la ponència “Does residential mobility explain voter turnout? A case study: Barcelona”.

Medir, Ll. & Pano, E. “Exploring performance of cooperation between regional and local government: the case of Catalonia. Panel: EGPA Study Group on Regional and Local Government”. 32nd Conference of the European Group for Public Administration (EGPA). Toulouse (setembre).

Medir, Ll. “Empowering local democracy in Catalonia: tools and policy domains”, Panel: Democracy and democratisation ECPR Graduate Conference, Dublin (agost).

Medir, Ll. “L’ensenyament de les polítiques públiques, entre la teoria i l’estudi de cas.” Becat per la organització del Congrés. Congrés Internacional de Docència i Innovació 2010 (Barcelona).

Medir, Ll. “La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras como red de transferencia de políticas educativas en el ámbito local Seminari Internacional de Polítiques Educatives Iberoamericanes (SIPEI)” Panel: Organizaciones Transnacionales y políticas educativas. Barcelona.

Tomàs, M. “Metropolitan governance arrangements in multilevel governance systems. The case of Barcelona”, al congrés Understanding city dynamics, EURA annual conference, a Darmstadt.

Tomàs, M. “Metropolitan governance arrangements in multilevel governance systems. The case of Barcelona”, EURA Annual Conference: ‘Understanding City, Universitat de Darmstadt, 24-26 setembre.

Tomàs, M. “Territories et réseaux: la region métropolitaine de Barcelone”, Colloque international : Formes, logiques et enjeux des transformations territoriales en France et en Espagne, Institut d’Estudis Catalans, 19-20 abril. 

2009

Medir, Ll. “Las redes horizontales de autoridades locales. Un estudio de caso comparado España-Francia”. Grupo: Gobernanza local e innovación del gobierno y la democracia. Congrés de la Asociación Española de Ciencia Política, IX Congreso Español de Ciencia Política, Málaga.

Tomàs, M. “Gobernabilidad metropolitana, democracia y eficiencia. Una comparación Barcelona-Montreal”, IX Congreso Español de Ciencia Política y la Administración, Universidad de Málaga, 23-25 setembre.

Tomàs, M. “Metropolitan restructuring in Montreal: space, identity and political attitudes”, Ist Meeting of the Collaborative Programme Montpellier / Barcelona (LEA), Universitat de Barcelona, 2 de desembre.

Tomàs, M.; “Institucionalització i governs metropolitans en una perspectiva comparada”, Models de govern i governança metropolitana a l’Europa de les ciutats, Cursos de tardor de la CUIMP, 11-12 novembre.

Tomàs, M.; Bherer, L. “Les échelles de la démocratie participative: rivalités politiques et complexité municipale à Montréal et Barcelone“, X Congrès de l’Association Française de Science Politique, IEP Grenoble, 7-9 setembre.

Tornar al menú

Participació en cursos i seminaris acadèmics

Xavier Bertrana, Lluis Medir i Esther Pano van participar en el curs "Repensar les polítiques urbanes 30 anys després" del Consorci Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona, del 24 al 26 de novembre de 2010.

La Dra. Mariona Tomàs va moderar la taula rodona “El canvi d’escala del govern metropolità: exemples europeus”, en el marc del Congrés Cerdà post-metropolis. El govern de les regions metropolitanes al segle XXI, Congrés internacional, 8-11 de juny 2010.

Tornar al menú

Direcció de màsters

El Dr. Jordi Capo és el director del Màster en Govern i Polítiques Locals. Aquest màster, co-organitzat per la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l’Insitut de Ciències Polítiques i Socials de Barcelona compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. El màster s’estructura en tres mòduls, un dels quals és coordinat pel Dr. Jaume Magre. En el Màster també hi participen altres membres del grup de recerca: la Dra. Mariona Tomàs, José Luis Martínez-Alonso i Esther Pano.

El Dr. Jordi Capo és el director del Màster d’ Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional, que és màster de recerca oficial de la Universitat de Barcelona. El Dr. Jaume Magre i Esther Pano imparteixen assignatures a l’esmentat màster.

Tornar al menú

Direcció i coordinació de panels en congressos, sessions i seminaris

El Dr. Jordi Capo va dirigir el workshop “ Kick-off workshop about the councilors, poltical leaders/political executives and leading bureaucrats of the second tier of local government in European countries”, coordinat pel Dr. Jaume Magre i Xavier Bertrana, a Barcelona, l'any 2011.

José Luis Martinez-Alonso va ser Director acadèmic del “Curso Monográfico de Estudios Superiores: Los Consorcios en la Administración Local”, a Granada, l'any 2011.

El Dr. Jordi Capo i F. Magre van ser coordinadors, i el Dr. Joan Josep Vallbé i C. Navarro comentaristes del panel “Gobierno multinivel y autonomía local. La reestructuración política del territorio” en el congrés “Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política (AECPA)”, a Múrcia, l'any 2011.

El Dr. Jaume Magre i P. Casanovas van coordinar el workshop “Political Crowdsourcing and Dialogue Policies” en el Congreso de la Asociación, a Barcelona, l'any 2011.

El Xavier Bertrana amb la Dra Mariona Tomàs van dirigir el curs “Els models de govern i governança metropolitana a l’Europa de les Ciutats”, del Consorci Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona, 11 i 12 de novembre de 2009.

El grup va organitzar també un seminari tancat l’octubre de 2009 on va participar el Dr. Jur. Hellmut Wollman, professor emèrit del Social Science Institute of Humboldt-Universitaet/Humboldt University in Berlin, sota el títol “Reformes institucionals locals: França, Alemanya i Espanya”.

Tornar al menú