Grup de Recerca en Estudis Locals

Grup de Recerca en Estudis Locals

Facultat de Dret
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Avda. Diagonal 684
08034 Barcelona