Notícies i activitats

Activitats anteriors

1 des. 2023 · Els 25 (22) anys del GrEPAD: antecedents, constitució, trajectòria

més informació

31 jul. 2023 · Nova pàgina web del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

més informació

30 juny 2023 · Seminari del GrEPAD: La pragmàtica de la primera persona del plural en el debat parlamentari (Neus Nogué)

més informació

5 maig 2023 · Seminari del GrEPAD: Secondary Subjects in German: Regularities and Restrictions (Wilhelm Oppenrieder)

més informació

21 abr. 2023 · Seminari del GrEPAD: “MDO i afectació semàntica de l’objecte en aragonès i en català antic. Apunts preliminars” (Josep Ribera, UV)

més informació

20 març 2023 · Petem-ho! Manual de català per a joves i mil·lenials

més informació

3 febr. 2023 · Seminari del GrEPAD: “On the Epistemological Status of Comparative Standardology and Standardisation” (Joan Costa)

més informació

18 nov. 2022 · Seminari del GrEPAD: Verbs psicològics del català: classificació i descripció (Carles Royo, URV)

més informació

21 juny 2022 · Perspectives de recerca sobre l’ambigüitat (Neus Nogué i Núria Alturo)

més informació

10 juny 2022 · Seminari del GrEPAD: La pragmàtica del silenci en les obres més representatives de la novel·lística de Jesús Moncada i Mercè Rodoreda (Laura Farré)

més informació

31 maig 2022 · Jornada: Investigacions sobre l’ambigüitat

més informació

13 maig 2022 · Seminari del GrEPAD: Del barcelonocentrisme a la composicionalitat: evolució del model lingüístic de Pompeu Fabra (Laia Benavent i Eloi Bellés)

més informació

29 abr. 2022 · Seminari del GrEPAD: Ambigüitat, pragmàtica, implicatures i traducció (Lluís Payrató i Pau Francesch)

més informació

11 març 2022 · Seminari del GrEPAD: El canvi lingüístic a la GIEC (Laia Benavent Llinares)

més informació

11 febr. 2022 · Seminari del GrEPAD: Criteris per al disseny dels instruments metodològics del projecte sobre el marcatge diferencial d’objecte (MDO) en català antic i contemporani (Josep Ribera)

més informació

14 gen. 2022 · Seminari del GrEPAD: Tal com il·lustra aquest títol, la nostra xerrada tracta d’un problema molt interessant (Jordi Fortuny)

més informació

9 gen. 2022 · A partir del 31 de desembre estarà disponible l’enquadernació en rústica d’aquest llibre de Lluís Payrató i Ignasi Clemente, publicat el 2020

més informació

31 des. 2021 · Estem renovant el web del Corpus de Català Contemporani de la UB (CCCUB). Aviat el trobareu amb un aspecte nou!

més informació

10 des. 2021 · Seminari del GrEPAD: Verbs psicològics emotius catalans: condicions del règim amb objecte experimentador (Carles Royo)

més informació

30 set. 2021 · La BiPAD-cat arriba a les 1000 entrades

més informació

14 maig 2021 · Seminari del GrEPAD: El tractament de la premsa escrita al País Valencià a propòsit de la fi de RTVV: construcció mediàtica i discurs (Joan Navarro, Universitat de València)

més informació

23 abr. 2021 · Seminari del GrEPAD: les beceroles de l’Excel com a base de dades (Pau Francesch)

més informació

9 abr. 2021 · Seminari del GrEPAD: Quan Solà “discrepava” de Fabra (Neus Nogué Serrano)

més informació

1 abr. 2021 · Notícia: incorporació al GrEPAD de la becària de doctorat Laura Farré Badia

més informació

26 març 2021 · Seminari del GrEPAD: L’ambigüitat pragmàtica i les partícules del discurs ‘també’, ‘tampoc’ i ‘precisament’ (Pau Francesch)

més informació

26 febr. 2021 · Seminari del GrEPAD: Comunicació, ambigüitat i variació funcional: llenguatge corrent, llenguatge literari i llenguatges d’especialitat (Lluís Payrató)

més informació

5 febr. 2021 · Seminari del GrEPAD: Potencial semàntic i ambigüitat (Jordi Fortuny)

més informació

15 gen. 2021 · Seminari del GrEPAD: Relectura pragmàtica de les condicions de lligam i control per a la resolució de problemes d’ambigüitat referencial (Josep Ribera)

més informació

10 des. 2020 · Notícia: incorporació al GrEPAD del becari de col·laboració Sergi Fàbregas, estudiant de 4t curs del Grau de Filologia Catalana de la UB

més informació

27 nov. 2020 · Seminari del GrEPAD: Teories pragmàtiques sobre l’ambigüitat (Lluís Payrató)

més informació

6 nov. 2020 · Seminari del GrEPAD: Fenòmens d’ambigüitat en la interfície gramàtica-pragmàtica (Lluís Payrató i Jordi Fortuny)

més informació

14 febr. 2020 · Seminari del GrEPAD: Carles Royo, “El subjecte experimentador dels verbs psicològics transitius catalans”

més informació

13 des. 2019 · Seminari del GrEPAD: Amadeu Viana, “Això és una rosa”: efectes pragmàtics

més informació

5 abr. 2019 · Seminari del GrEPAD: Jordi Fortuny i Clàudia Pons, ‘On the (un)availability of gerund-enclitic sequences in Catalan’

més informació

25 gen. 2019 · Seminari del GrEPAD: Carles Royo, ‘La restricció dels sintagmes nominals escarits en els verbs psicològics catalans’

més informació

26 oct. 2018 · Els sistemes de tractament: una visió interlingüística i aplicada

més informació

19 oct. 2018 · Lluís Payrató, “Llengua oral: ‘el grau zero’ en l’oralitat?”

més informació

3 set. 2018 · Estem treballant en l’actualització del BiPAD-cat

més informació

6 jul. 2018 · Seminari del GrEPAD: Núria Alturo i Josep Besa / Carles Royo

més informació

21 juny 2018 · Seminari del GrEPAD: Laia Benavent / Ester Seguí

més informació

27 abr. 2018 · Seminari del GrEPAD: Joan Costa, ‘És la variació lingüística social una categoria operativa per a la planificació lingüística de corpus?’

més informació

23 març 2018 · Reunió organitzativa GrEPAD-UB (sessió tancada)

més informació

9 febr. 2018 · Seminari del GrEPAD: Joan Costa, ‘Anàlisi del discurs de la Gramàtica Catalana, de Pompeu Fabra (1933)’

més informació

19 gen. 2018 · Seminari del GrEPAD: Amadeu Viana, ‘Ironia i metàfora’

més informació

15 des. 2017 · Seminari del GrEPAD: Jordi Fortuny, ‘Pragmàtica i sintaxi’

més informació

24 nov. 2017 · Seminari de Sintaxi

més informació

11 nov. 2017 · Jordi Fortuny, ‘Les funcions gramaticals i la sintaxi dels pronoms febles a la Gramàtica de la Llengua Catalana’

més informació

10 nov. 2017 · Seminari del GrEPAD: Neus Nogué, ‘Les construccions inacusatives i l’alternança d’HAVER-HI a la GIEC’

més informació

19 oct. 2017 · Roser Andreu, ‘La interacció lingüística escrita en el si de les organitzacions en casos d’assetjament psicològic’

més informació

6 oct. 2017 · Seminari del GrEPAD: Lectura comentada

més informació

18 jul. 2017 · Neus Nogué, “The evolution of person deixis and politeness strategies in Catalan parliamentary debate (1932-2013)”

més informació

17 jul. 2017 · Maria Josep Cuenca i Jacqueline Visconti, “Suspended and isolated uses of Discourse Markers: Some cases in Italian, Catalan and Spanish”

més informació

16 juny 2017 ·

més informació

26 maig 2017 · Seminari GED a càrrec de M. Josep Marín i Josep Ribera, investigadors del GrEPAD-UV

més informació

26 maig 2017 · Seminari del GrEPAD: Martin Becker (Universität zu Köln)

més informació

28 abr. 2017 · Seminari del GrEPAD: Grup d’Estudis del Discurs (UPF)

més informació

24 març 2017 · Seminari del GrEPAD: Lluís Payrató, ‘Es pot normativitzar la pragmàtica? Algunes reflexions i alguna proposta’

més informació

3 març 2017 · Seminari del GrEPAD: Discussió de González, Montserrat (2015), From truth-attesting to intensification: The grammaticalization of Spanish ‘la verdad’ and Catalan ‘la veritat’

més informació

10 febr. 2017 · Seminari del GrEPAD: Carles Royo, “The accusative/dative alternation in Catalan verbs with experiencer object” (L’alternança acusatiu/datiu dels verbs catalans amb objecte experimentador)

més informació

27 gen. 2017 · Seminari del GrEPAD: Marta Fernàndez-Villanueva i Oliver Strunk, “Incidents crítics en la comunicació transcultural català/castellà-alemany” (feina en curs)

més informació

13 gen. 2017 · Projecte GRAMPINT: activitat interna

més informació

16 des. 2016 · Seminari del GrEPAD: Amadeu Viana (UdL), “Jocs lingüístics i coherència pragmàtica en les Alícies de Carroll”

més informació

11 nov. 2016 · Seminari del GrEPAD: Núria Alturo, “Relacions discursives de dependència i d’equipol·lència”

més informació

28 oct. 2016 · Mini-workshop a la Universitat Pompeu Fabra (Grup d’Estudis del Discurs, GED)

més informació

21 oct. 2016 · Seminari del GrEPAD: Neus Nogué, “La referència als participants més enllà de la primera i la segona persona: estratègies i límits”

més informació

1 oct. 2016 · NOVETATS: gramàtica multimodal i multilingüe, usos emfàtics del “tu”, connectors argumentatius, etc.

més informació

30 set. 2016 · Reunió organitzativa. GrEPAD 2016-2017

més informació

2 set. 2016 · Núria Alturo: “Testing dependent and equipollent relations in discourse”

més informació

19 jul. 2016 · Carles Royo: “L’alternança emotiva-volitiva dels verbs psicològics catalans”

més informació

18 jul. 2016 · Lluís Payrató fa un repàs dels estudis de Pragmàtica i d’Anàlisi del Discurs de l’etapa 1997-2012

més informació

21 juny 2016 · Seminari del GrEPAD: Kasper Kok (Vrije Universiteit Amsterdam), “Gramàtica multimodal”

més informació

17 juny 2016 · Seminari del GrEPAD: Maria Josep Marin i Josep Ribera (UV), “L’encapsulació en el debat parlamentari”

més informació

13 juny 2016 · Seminari del GrEPAD: Misa Dandova (U. Bohèmia del Sud), “Els tractaments”

més informació

27 maig 2016 · Martin Becker (Universität zu Köln): L’enfocament de Carlota Smith sobre els modes del discurs

més informació

26 maig 2016 · Martin Becker (Universität zu Köln): Marcadors del discurs

més informació

25 maig 2016 · Martin Becker (Universität zu Köln): La construcció textual de la referència

més informació

20 maig 2016 · Seminari del GrEPAD: Núria Alturo, “Anàlisi de relacions de dependència i d’equipol·lència”

més informació

29 abr. 2016 · Seminari del GrEPAD: Carles Royo, “Els nuclis aplicatius”

més informació

8 abr. 2016 · Col·lecció Lingüística Catalana: descàrrega gratuïta

més informació

8 abr. 2016 · Seminari del GrEPAD: Carles Royo, “Els verbs psicològics” (part 2)

més informació

11 març 2016 · Seminari del GrEPAD: reunió de treball (sessió tancada)

més informació

26 febr. 2016 · Seminari del GrEPAD: Lectura de Charolles (Josep Besa)

més informació

8 febr. 2016 · Seminari del GrEPAD: Istvan Kecskes

més informació

29 gen. 2016 · Seminari del GrEPAD: Neus Nogué

més informació

22 gen. 2016 · Seminari del GrEPAD: Ignasi Clemente

més informació

15 gen. 2016 · Seminari del GrEPAD: Carles Royo

més informació

18 des. 2015 · CANCEL·LAT: Seminari del GrEPAD: sessió de treball intern

més informació

27 nov. 2015 · Seminari del GrEPAD: Oliver Strunk

més informació

23 oct. 2015 · Seminari del GrEPAD: Neus Nogué i Lluís Payrató

més informació

22 set. 2015 · Istvan Kecskes, “Intracultural communication and intercultural communication: Are they different?”

més informació

31 jul. 2015 · Neus Nogué i Lluís Payrató: “The reference to participants in Catalan parliamentary debate (1932-2013)”

més informació

30 jul. 2015 · Oscar Bladas Martí i Aisling O’Boyle: “The distribution of Pragmatic Markers in L2 English spoken discourse in academic settings: Evidence from L1 Catalan and L1 Spanish speakers”

més informació

27 jul. 2015 · Maria Josep Cuenca: “Lexical connectives as grounding devices in political discourse”

més informació

27 jul. 2015 · Josep Ribera i Maria Josep Marín: “La encapsulación en el debate parlamentario: estructuración, evaluación y persuasión”

més informació

9 jul. 2015 · Laura Farré: “Les tries estilístiques i la caracterització dels personatges a ‘Estremida memòria’, de Jesús Moncada”

més informació

9 jul. 2015 · Lluís Payrató: coordinació de la sessió temàtica “De la paraula viva a la paraula digital”

més informació

9 jul. 2015 · Neus Nogué: “La paraula digital i els usos lingüístics escrits”

més informació

9 jul. 2015 · Eulàlia Salvat Golobardes: “La paraula i les arts escèniques”

més informació

8 jul. 2015 · Carles Royo i Bieto: “Verbs psicològics catalans. Preeminència sintàctica i semàntica de l’experimentador”

més informació

7 jul. 2015 · Josep Ribera i Condomina: “La decadència del pronom HIC (o HINC) entre els segles XV i XVI”

més informació

30 juny 2015 · Seminari del GrEPAD: Neus Nogué i Eulàlia Salvat

més informació

3 juny 2015 · Seminari del GrEPAD: Neus Nogué i Lluís Payrató

més informació

15 maig 2015 · Seminari del GrEPAD: Carles Royo, “Classificació dels verbs psicològics catalans. Preeminència semàntica i sintàctica de l’experimentador”

més informació

15 abr. 2015 · Seminari del GrEPAD: Josep Ribera, “L’encapsulació en el debat parlamentari: estructuració, avaluació, persuasió”.

més informació

7 abr. 2015 · Professor visitant de la Universitat de València

més informació

25 març 2015 · Seminari del GrEPAD

més informació

4 març 2015 · Seminari del GrEPAD

més informació

10 febr. 2015 · Nova incorporació al GrEPAD d’estudiants col·laboradors i en pràctiques: Laura Farré i Roman Alonso

més informació

29 gen. 2015 · Els llibres de família empordanesos: el català parlat en els segles XVIII i XIX

més informació

29 gen. 2015 · Professora convidada: Konstanze Jungbluth (Europa-Universität Viadrina; Frankfurt Oder, Alemanya)

més informació

16 gen. 2015 · Congrés AILLC a València: crida de propostes

més informació

7 nov. 2014 · Vint-i-dosè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-22)

més informació

6 nov. 2014 · Beyond language boundaries: Multimodal use of L1 and L2 in multilingual contexts

més informació

21 març 2014 · El presente y el imperfecto de indicativo: usos y abusos con referencia al presente, al pasado y al futuro

més informació

13 nov. 2013 · Curs d’ELAN

més informació