Activitat/Notícia:

La BiPAD-cat arriba a les 1000 entrades

Dia i hora d'inici: 30 setembre de 2021, a les 0:00h

La base de dades BiPAD-cat, que conté bibliografia de pragmàtica i anàlisi del discurs sobre la llengua catalana, ha arribat a les 1000 entrades (24.07.2021)

La BiPAD-cat és un projecte viu del grup GrEPAD que es va iniciar l’any 2017. Conté referències de treballs publicats sobre aspectes pragmàtics i discursius de la llengua catalana, tant els que són el resultat de la recerca en els àmbits de la Pragmàtica i l’Anàlisi del Discurs com els que, des d’altres àrees, han abordat aspectes de l’estructura i l’ús de la llengua catalana que són d’interès per a la recerca en aquests àmbits —des de l’estudi sintàctic de les funcions pragmàtiques i la reflexió sobre el paper de la variació funcional en la gramàtica normativa, per exemple, a l’anàlisi crítica dels gèneres de discurs o la descripció estilística d’un text literari. En aquests casos, s’inclouen a la BiPAD-cat els treballs que analitzen dades d’ús oral o escrit de la llengua catalana.

Coordina el projecte Núria Alturo. El disseny i implementació tècniques de la base de dades i el web són de Sandra Rius.