Activitat/Notícia:

Vint-i-dosè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-22)

Lloc: Aula Capella, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Dia i hora d'inici: 7 novembre de 2014, a les 9:00h

Pragmàtica de primeres i segones llengües en contextos multilingües

PROGRAMA

9.00 h: Presentació

9.30 h: “Co-construccions entre interlocutors multilingües”, Konstanze Jungbluth (Europa Universität Viadrina, Frankfurt Oder)

10.30 h: “Visualitzant i comprenent la migració, el multiculturalisme i les pràctiques multilingües en entorns urbans”, David Block (ICREA-Universitat de Lleida)

11.30 h: Pausa cafè

12.00 h: “Deictic strategies as expression of identity”, Federica Da Milano (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

13.00 h: “Posicionament i estructura informativa en textos argumentatius de parlants multilingües”, Marta Fernández-Villanueva (GrEPAD UB)

16.30 h: “Bases per a una Gramàtica Funcional Discursiva (FDG) multilingüe i multimodal”, Núria Alturo i Lluís Payrató (GrEPAD UB)

17.00 h: “Grammar and multimodality between code-manifestation and code-integration”, Ellen Fricke (Universität Chemnitz)

17.30 h: “L’aula multilingüe: transferència entre diferents llengües romàniques”, Isabel Zollna (Philipps-Universität Marburg)

18.20 h: Cloenda

enllaç doc