Activitat/Notícia:

Estem treballant en l’actualització del BiPAD-cat

Dia i hora d'inici: 3 setembre de 2018, a les 15:00h
Dia i hora de finalització : 3 setembre de 2018, a les 20:00h

El BiPAD-cat (Bibliografia de pragmàtica i anàlisi del discurs) és una base de dades bibliogràfica que conté referències de la recerca publicada sobre els aspectes pragmàtics i discursius de la llengua catalana des del 1976. En aquests moments el BiPAD-cat conté 562 referències publicades, que s’estan revisant. A més, s’hi han introduït 645 referències noves que es troben en la fase de prepublicació. Les referències bibliogràfiques del BiPAD-cat inclouen l’enllaç al document en línia o, si no està disponible, a una pàgina de descripció del document (bases de dades bibliogràfiques o webs d’editorials).  El BiPAD-cat no inclou els treballs d’investigadors i col·laboradors del GrEPAD que no es refereixen a la llengua catalana o que no han estat publicats. Per veure la producció científica completa del grup GrEPAD consulteu la pàgina Publicacions.

enllaç