Activitat/Notícia:

Istvan Kecskes, “Intracultural communication and intercultural communication: Are they different?”

Lloc: Aula 104 (Pati de Lletres, Facultat de Filologia)
Dia i hora d'inici: 22 setembre de 2015, a les 10:00h

El Dr. Istvan Kecskes, professor de lingüística i comunicació de l’State University of New York, Albany, és el president de l’American Pragmatics Association (AMPRA) i l’editor en cap de “Intercultural Pragmatics” i “Mouton Series in Pragmatics”.

Organització: Grup d’Estudi de la Variació (GEV-UB) i Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD-UB).