Activitat/Notícia:

Lluís Payrató, “Llengua oral: ‘el grau zero’ en l’oralitat?”

Dia i hora d'inici: 19 octubre de 2018, a les 16:15h
Dia i hora de finalització : 19 octubre de 2018, a les 17:30h

Conferència inaugural. IV Jornades de llengua i literatura: la llengua oral. Organitzades pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Programa: http://www.cdl.cat/cursos-i-activitats?of=770

enllaç