Activitat/Notícia:

Notícia: incorporació al GrEPAD del becari de col·laboració Sergi Fàbregas, estudiant de 4t curs del Grau de Filologia Catalana de la UB

Dia i hora d'inici: 10 desembre de 2020, a les 0:00h
Dia i hora de finalització : 30 juny de 2020, a les 0:00h

El Sergi col·laborarà en la recerca sobre la dixi de persona en el discurs parlamentari, tutoritzat per Neus Nogué.