Activitat/Notícia:

Nova incorporació al GrEPAD d’estudiants col·laboradors i en pràctiques: Laura Farré i Roman Alonso

Dia i hora d'inici: 10 febrer de 2015, a les 9:00h

Laura Farré (Màster de Comunicació i Indústries Culturals): col·laboradora i estudiant en pràctiques al projecte COHARGUMENT, del novembre de 2014 al juny de 2015.

Roman Alonso (Màster d’Estudis Catalans i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes): estudiant en pràctiques del Grup d’Estudi de la Variació (GEV) del 9 de febrer a 15 de juny de 2015; pràctiques al projecte COHARGUMENT del 9 de febrer al 20 de març.