Activitat/Notícia:

Núria Alturo: “Testing dependent and equipollent relations in discourse”

Dia i hora d'inici: 2 setembre de 2016, a les 10:00h

International Conference on Functional Discourse Grammar, Universitat de Viena, 31/08 a 03/09 de 2016

doc