Activitat/Notícia:

Professora convidada: Konstanze Jungbluth (Europa-Universität Viadrina; Frankfurt Oder, Alemanya)

Lloc: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona
Dia i hora d'inici: 29 gener de 2015, a les 10:00h

Del 19 al 30 de gener de 2015, Konstanze Jungbluth és professora convidada de la Secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana de la UB.

Konstanze Jungbluth és catedràtica de Pragmàtica i Lingüística Contrastiva de l’Europa-Universität Viadrina (Frankfurt Oder, Alemanya). Com a especialista en la pragmàtica de les llengües romàniques ha estudiat la relació entre les formes lingüístiques i les modalitats textuals, orals i escrites, i especialment l’ús dels pronoms demostratius i la dixi, també en català. Podeu trobar més informació a l’enllaç d’aquesta pàgina.

enllaç