Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Carles Royo, “The accusative/dative alternation in Catalan verbs with experiencer object” (L’alternança acusatiu/datiu dels verbs catalans amb objecte experimentador)

Dia i hora d'inici: 10 febrer de 2017, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 10 febrer de 2017, a les 0:00h