Activitat/Notícia:

Seminari de Sintaxi

Lloc: Aula 4.2, Aulari Josep Carner, UB
Dia i hora d'inici: 24 novembre de 2017, a les 9:00h

Activitat complementària de l’assignatura Sintaxi Catalana. Organitza: Jordi Fortuny

9-9:15 h. Presentació del seminari
9:15-10:45 h. Neus Nogué. “El tractament de la concordança del verb haver-hi a la GIEC”
10:45-11:15 Descans
11:15-12:45 h. Carme Picallo. “Massa bons per ser falsos, massa matussers per ser vertaders”

12:45-15 h. Dinar
15-16:30 h. Gemma Rigau. “La legitimació del pronom en com a complement del nom”

16:30-18 h. Jordi Fortuny. “Aspectes bàsics de la sintaxi de la coordinació”