Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Núria Alturo i Josep Besa / Carles Royo

Lloc: Sala de reunions. Lingüística Catalana. Aulari Josep Carner, UB.
Dia i hora d'inici: 6 juliol de 2018, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 25 maig de 2018, a les 13:00h

Núria Alturo i Josep Besa: ‘L’aspectualitat de les situacions condiciona la selecció del tipus d’expressió referencial (lèxica o gramatical)?’ (article en procés d’avaluació a Quaderns de Filologia, Universitat de València) –

Carles Royo, ‘Domini de l’espai i domini del temps en les llengües. Un contrast en els verbs psicològics’ (Ponència presentada a Bucarest, XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 2 al 6 de juliol del 2018).