Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Martin Becker (Universität zu Köln)

Dia i hora d'inici: 26 maig de 2017, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 26 maig de 2017, a les 12:00h

“El perfecto en romance: una trayectoria aorística? Nuevas reflexiones sobre la evolución del perfecto en francés, español y portugués.”