Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Jordi Fortuny i Clàudia Pons, ‘On the (un)availability of gerund-enclitic sequences in Catalan’

Lloc: Departament de Filolologia Catalana i Lingüística General
Dia i hora d'inici: 5 abril de 2019, a les 10:30h
Dia i hora de finalització : 5 abril de 2019, a les 11:45h