Activitat/Notícia:

Martin Becker (Universität zu Köln): La construcció textual de la referència

Lloc: Aula 4.3 (10-12h) - Aula 4.1 (16:30-18:30h)
Dia i hora d'inici: 25 maig de 2016, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 25 maig de 2016, a les 12:00h

Assignatura: Anàlisi i producció de textos catalans (Grau de Filologia Catalana, professor Josep Besa)
El professor Becker farà la mateixa classe en dos horaris diferents: de 10h a 12h (aula 4.3) y de 16:30h a 18:30h (aula 4.1).

En el marc del programa Erasmus, el GrEPAD acull entre el 23 i el 27 de maig el professor Martin Becker, de la Universitat de Colònia (http://www.uni-koeln.de/~amr66/Prof_Becker/index.html).