Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Neus Nogué i Lluís Payrató

Dia i hora d'inici: 23 octubre de 2015, a les 9:30h
Dia i hora de finalització : 23 octubre de 2015, a les 12:00h

Sessió de treball: “Joan Solà, escriptor. Sobre l’estil de Joan Solà”