Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Oliver Strunk

Dia i hora d'inici: 27 novembre de 2015, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 20 novembre de 2015, a les 12:00h

“Quantificar el coneixement lèxic a la L2”