Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Discussió de González, Montserrat (2015), From truth-attesting to intensification: The grammaticalization of Spanish ‘la verdad’ and Catalan ‘la veritat’

Dia i hora d'inici: 3 març de 2017, a les 10:00h
Dia i hora de finalització : 3 març de 2017, a les 12:00h

Per participar en aquesta sessió cal haver llegit l’article.

doc