Activitat/Notícia:

Seminari del GrEPAD: Maria Josep Marin i Josep Ribera (UV), “L’encapsulació en el debat parlamentari”

Dia i hora d'inici: 17 juny de 2016, a les 9:30h
Dia i hora de finalització : 17 juny de 2016, a les 11:30h

Maria Josep Marín i Josep Ribera, professors del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, presentaran els resultats del seu estudi sobre el paper de l’encapsulació en el debat parlamentari. Aquest mecanisme cohesiu permet reprendre fòricament fragments textuals complexos de naturalesa predicativa mitjançant noms abstractes i semànticament inespecífics, i constitueix una eina persuasiva essencial en el debat parlamentari. En aquest sentit, més enllà del paper estructurador del text que realitzen, els encapsuladors mostren dues funcions avaluatives diferents: d’una banda, l’objectivació, que avalua el contingut encapsulat de manera subtil i implícita, tot apel·lant al sentit comú i al consens; d’una altra, la subjectivació, que ho fa de manera explícita i semànticament marcada, tot mostrant la confrontació política. Així, l’objectivació sembla ser una mecanisme persuasiu més aviat adreçat als adversaris polítics, mentre que la subjectivació cerca l’assentiment dels partidaris convençuts i dels potencials votants més incondicionals.