Activitat/Notícia:

Carles Royo i Bieto: “Verbs psicològics catalans. Preeminència sintàctica i semàntica de l’experimentador”

Lloc: Universitat de València
Dia i hora d'inici: 8 juliol de 2015, a les 16:00h
Dia i hora de finalització : 10 juny de 2015, a les 0:00h

XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (7-10 juliol, Universitat de València)

enllaç