Activitat/Notícia:

Josep Ribera i Condomina: “La decadència del pronom HIC (o HINC) entre els segles XV i XVI”

Lloc: Universitat de València
Dia i hora d'inici: 7 juliol de 2015, a les 12:00h

XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (7-10 juliol, Universitat de València)

enllaç