Membres

Núria Alturo

Professora titular, coordinadora del GrEPAD
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Secció de Lingüística Catalana)
Universitat de Barcelona

Maria-Josep Cuenca

Professora catedràtica, coordinadora del GrEPAD a la Universitat de València
Departament de Filologia Catalana
Universitat de València

Lluís Payrató

Professor catedràtic, coordinador del Grup d'Estudi de la Variació (GEV)
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Secció de Lingüística Catalana)
Universitat de Barcelona

Josep Besa

Professor agregat
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Secció de Lingüística Catalana)
Universitat de Barcelona

Marta Fernàndez-Villanueva

Professora titular
Departament de Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos (Secció d'Alemany)
Universitat de Barcelona

Neus Nogué

Professora agregada
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Secció de Lingüística Catalana)
Universitat de Barcelona

Maria-Josep Marín

Professora titular
Departament de Filologia Catalana
Universitat de València

Josep Ribera

Professor ajudant doctor
Departament de Filologia Catalana
Universitat de València

Oliver Strunk

Professor titular
Departament de Llengües i Literatures Modernes i Estudis Anglesos (Secció d'Alemany)
Universitat de Barcelona

Carles Royo Bieto

Professor associat
Departament d'Educació Lingüística i Literària i Didàctica de les Ciències Experimentals i Matemàtiques
Universitat de Barcelona

Eulàlia Salvat Golobardes

Investigadora predoctoral ADR (Ajut Docència i Recerca)
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Secció de Lingüística Catalana)
Universitat de Barcelona

Ester Seguí Brunet

Investigadora predoctoral APIF (Ajut per a Personal Investigador Predoctoral en Formació)
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Secció de Lingüística Catalana)
Universitat de Barcelona

Montserrat Sendra

Estudiant de Doctorat
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Secció de Lingüística Catalana)
Universitat de Barcelona

Òscar Bladas

Tutor de programa de màster, col·laborador extern del GrEPAD
School of Education
Queen's University Belfast

José Luis Quintero

Professor titular, col·laborador extern del GrEPAD
Universitat de Nayarit (Mèxic)

Amadeu Viana

Professor catedràtic, col·laborador extern del GrEPAD
Filologia Catalana
Universitat de Lleida

Ignasi Clemente

Adjunct Faculty, Department of Anthropology, Hunter College CUNY.
Honorary Senior Research Associate, Louis Dundas Centre for Children’s Palliative Care, ICH, University College London.
Col·laborador extern del GrEPAD