Projectes:

Cohesión y argumentación en géneros conversacionales (COHARGUMENT)

2012-2015

Investigador principal: Núria Alturo

El projecte COHARGUMENT estudia els mecanismes principals de cohesió en la construcció cooperativa del discurs argumentatiu dialògic, tant en contextos formals (debats parlamentaris i mediàtics) com informals (converses quotidianes informals).

COHARGUMENT és un projecte competitiu finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (ref. FFI2011-25236).

Investigadors:

Universitat de Barcelona: Núria Alturo, Josep Besa, Marta Fernàndez-Villanueva, Neus Nogué,  Lluís Payrató, Carles Royo, Eulàlia Salvat, Oliver Strunk

Universitat de València: Maria Josep Cuenca, Maria Josep Marin, Josep Ribera

Queens University Belfast: Òscar Bladas

Universidad de Nayarit (Mèxic): José Luis Quintero

Generalitat de Catalunya (Parlament): Marta Payà

Col·laboradors:

Roman Alonso, Gemma Bartolí, M. Vilma Espadaler, Laura Farré, Mar Mir, Josep Pons, Sarah Schmidt,