Projectes:

Coherencia textual y estilos discursivos (COHESTIL)

2009-2011

Investigador principal: Lluís Payrató

El projecte COHESTIL ha observat el funcionament particular dels indicadors de la coherència discursiva. Els resultats mostren que el comportament d’aquests indicadors varia de manera significativa segons l’estil d’elaboració del text (oral/escrit, formal/informal, planificat/espontani, dialogat/monologat, etc.), el tipus de text (entès com a format de producció textual: narratiu, descriptiu, argumentatiu, expositiu, instructiu), i el gènere de discurs (entès com a format sociocultural: conversa col·loquial, carta al director, ponència, entrevista, etc.).

COHESTIL és un projecte competitiu finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (ref. HUM2005-1936/FILO).

Investigadors:

Universitat de Barcelona: Núria Alturo Monné, Josep Besa Camprubí, Òscar Bladas Martí, Ignasi Clemente Pesudo, Marta Fernàndez-Villanueva Jané, Neus Nogué Serrano, Juli Palou Sangra, Marta Payà Canals, Lluís Payrató Giménez, Joan Solà Cortassa, Oliver Strunk

Universitat de València: Maria Josep Cuenca Ordiñana, Maria Josep Marin Jordà

Universitat de Nayarit (Mèxic): José Luis Quintero

Col·laboradors:

Yurena Alcalà Hernàndez, Katrin Schmidt