Projectes:

Pragmática, estilo e identidades: análisis de rasgos verbales y no verbales en el discurso de hablantes plurilingües (PRAGMAESTIL)

2005-2008

Investigador principal: Lluís Payrató

El projecte PRAGMAESTIL ha observat la variació estilística individual pel que fa a l’ús dels connectors, la progressió temàtica, i la sincronització de gest i parla. Els resultats del projecte mostren que hi ha variacions sistemàtiques en l’estil comunicatiu dels individus. Entre els factors que determinen aquesta variació hi ha el grau de competència en la llengua que s’utilitza (L1, L2 o LE) i el tipus textual que es construeix (narratiu, descriptiu, explicatiu, argumentatiu i directiu).

PRAGMAESTIL és un projecte competitiu finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. HUM2005-1936/FILO).

Investigadors:

Universitat de Barcelona: Núria Alturo Monné, Josep Besa Camprubí, Òscar Bladas Martí, Ignasi Clemente Pesudo, Marta Fernàndez-Villanueva Jané, Joseph C. Hilferty Longanecker, Neus Nogué Serrano, Juli Palou Sangra, Marta Payà Canals, Lluís Payrató Giménez, Joan Solà Cortassa, Oliver Strunk

Universitat Pompeu Fabra: Montserrat Gonzàlez Condom, Montserrat Ribas Bisbal

Universitat de València: Maria Josep Cuenca, Maria Josep Marin Jordà

Universitat de Lleida: Salomé Ribes Amorós

Col·laboradors:

Jaume Fitó Paro, Katrin Schmidt