Contacte

 • GRINDOFI 
 • Departament de Fisiologia i Immunologia
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Biologia (3a planta)
 • Av. Diagonal, 643
 • 08028 Barcelona (Espanya)

Objectius

L'objectiu general del nostre grup ha estat el desenvolupar un nou sistema d'aprenentatge tutoritzat intel·ligent del cicle global complet de l'ensenyament de la Fisiologia, aplicable tant en assignatures de caràcter general (primer cicle) com de caràcter més específic (segon cicle, optatives).

L'objectiu específic en el camp de la Fisiologia consisteix en la formació integrada de l'alumne, per tal de capacitar-lo per a la resolució d'hipòtesis experimentals, mitjançant el plantejament d'una sèrie de problemes reals o casos pràctics de forma programada.

L'alumne, utilitzant i aplicant els coneixements teòrics adquirits, ha de ser capaç d'escollir unes opcions que li serveixin per dissenyar i dur a terme un experiment, que li portin a una solució vàlida del problema ia unes conclusions raonables. L'alumne es converteix així en protagonista actiu del procés docent, aprèn a resoldre situacions similars a les quals s'enfronta un professional del camp experimental.

Això explica el seu valor com a experiència pilot en el marc de la Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques de la UB.

A partir d'aquest nou sistema d'autoaprenentatge tutoritzat es pretén que l'alumne sigui capaç de:

 • Adquirir coneixements de forma continuada i intuïtiva, amb una visió global integrada de tota la matèria.
 • Adquirir una metodologia de treball mitjançant la realització d'exercicis pràctics.
 • Aplicar la metodologia científica, dissenyant experiments.
 • Autoavaluar els coneixements adquirits en cada nivell i amb la totalitat de la matèria

Objectius docents identificadors del grup

Optimitzar la forma d'aprendre, fomentant:

 • una formació que reforci la professionalitat dels alumnes,
 • una funció més activa de l'alumne en el seu aprenentatge,
 • la comprensió i la capacitat de raonar, mitjançant la resolució de problemes,
 • el paper del professor com a tutor-guia (director) del procés de formació.
 • l'ús de les noves tecnologies en l'adquisició de coneixements:
 • accés a múltiples recursos d'informació,
 • ús del correu electrònic com a eina d'intercanvi professor-alumne (tutoria, consultes, etc.) i entre alumnes (treball col·laboratiu).
 • autoavaluació que permeti a l'alumne marcar el seu propi procés d'aprenentatge.

S'aplica en les matèries de:

 • Fisiologia Animal, amb la gestió del curs i suport de materials en xarxa mitjançant l'ús de WebCT (Intranet de la Univ. Barcelona). Integrant el Text-guia de l'assignatura amb l'aplicació informàtica del programa complementat amb un CD-ROM amb l'aplicació informàtica del programa (640 Mb)
 • Fisiologia Animal Ambiental, amb el suport de materials en xarxa mitjançant l'ús de Dossiers electrònics (Intranet de la Univ. Barcelona). Integrant el Text-guia de l'assignatura amb l'aplicació informàtica del programa complementat amb un CD-ROM amb l'aplicació informàtica del programa (340 Mb)
 • Fisiologia Animal Aplicada, amb la gestió del curs i suport de materials en xarxa mitjançant l'ús de WebCT (Intranet de la Univ. Barcelona). Integrant el Text-guia de l'assignatura amb l'aplicació informàtica del programa

Dos campus d'Excel·lència Internacional