El Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS), nascut l’any 2008 i reconegut des del 2009 per l’AGAUR, el formen diverses professores i professors de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social, de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Té com objecte principal d’investigació el treball social completament. La creació del grup s’emmarca en la necessitat de realitzar investigacions relacionades i vinculades amb les pràctiques d’intervenció en treball social. En les recerques realitzades es dona molta importància a la transferència de coneixement. Entesa com un procés que dona lloc a la integració de nous coneixements o processos en les organitzacions i en la pràctica professional, que evidencia l’estreta relació entre la recerca i la intervenció.