Campus Mundet – Universitat de Barcelona


Unitat de Formació i Recerca de Treball Social

Edifici Llevant, 3a planta, despatx 377. Passeig de la Vall d’Hebron, 171 – 08035 Barcelona

Correu electrònic: grits@ub.edu