Els contextos d’intervenció del treball social són múltiples i es van modificant amb relació als esdeveniments i transformacions socials, però els col·lectius i els contextos objectes primordials del treball social són totes aquelles persones, grups i col·lectius que es troben en situació d’exclusió, desigualtat i vulneració dels seus drets fonamentals.

Sublínies i projectes:
Objectius:
  • Analitzar les circumstàncies dels infants i adolescents en situació de risc social (inclòs en contextos migratoris) per repensar l’atenció social i educativa d’aquest col·lectiu.
  • Generar coneixement sobre la realitat de les persones migrants, les seves trajectòries i l’acompanyament que es realitza des del Treball social.
  • Aprofundir en els coneixements sobre factors de vulnerabilitat vinculats a la diversitat sexual i de gènere per fer propostes de millora en relació amb la forma com es pot fer treball social amb aquestes persones i grups.
  • Conèixer els contextos de salut i salut mental, així com el disseny de projectes, instruments i aplicacions per a la intervenció del Treball Social en aquest àmbit.
  • Conèixer la realitat del sensellarisme i els seus impactes en les vides d’aquestes persones, abordant el disseny i/o la implementació de models d’intervenció i els seus efectes.
  • Conèixer l’envelliment dels individus, grups i col·lectius per fer propostes de treball social que tinguin present la diversitat actual de les persones grans.
  • Promoure el coneixement sobre les situacions de les persones, famílies i dels barris amb desigualtats, que permetin engegar processos participatius comunitaris i propostes de millores per la intervenció social.
  • Conèixer l’impacte dels processos de precarització en el benestar i l’alimentació de les persones; així com les estratègies que desenvolupen i les respostes que s’articulen.