La finalitat de la primera línia de recerca del grup GRITS  és augmentar la qualitat de la formació dels futurs i de les futures professionals del Treball Social, i incrementar el cos teòric del coneixement de la professió. A través de la recuperació de la seva història, la construcció de teories, models d’intervenció i de metodologies innovadores del Treball Social. Una altra contribució d’aquesta línia és dissenyar didàctiques docents ajustades al reconeixement dels antecedents històrics com als canvis teòrics i metodològics del Treball Social, i alhora promoure la socialització d’aquests coneixements a la professió i a altres disciplines afins a la intervenció social.

Sublínies i projectes:
Objectius:
  • Recuperar la història de la disciplina i de la professió del Treball Social, tenint en compte els diferents àmbits d’intervenció.
  • Analitzar les teories passades i vigents del Treball Social i els models d’intervenció per contribuir en la construcció d’un cos teòric més sòlid per la professió.
  • Analitzar de forma integral el mètode d’intervenció (individual i familiar, grupal i comunitari) i/o les seves especificitats de cadascú d’ells per aprofundir el coneixement teòric i pràctic de la disciplina i de la professió del Treball Social.
  • Identificar, dissenyar, implementar i avaluar metodologies innovadores per la disciplina i per la professió del Treball Social.
  • Incentivar la creació d’eines tecnològiques per la millora de la intervenció i la formació.
  • Conèixer els itineraris d’inserció laboral i les trajectòries ocupacionals dels i les treballadores socials.