Alimentació i desigualtats

Objectius:

  • Conèixer el lloc que té l’alimentació a la vida de les persones que es troben en una situació d’(in)seguretat alimentària.
  • Identificar les estratègies que desenvolupen els individus en aquest context i les respostes (àmbit públic, privat, tercer sector i iniciativa ciutadana) que s’articulen  per fer front a aquesta situació
  • Conèixer l’impacte de les crisis en  el benestar i l’alimentació, les estratègies d’afrontament  i les respostes i els seus efectes en les persones i famílies.

Seguretat Alimentària (2018)